Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści 2024

Obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Mowie Nienawiści były 33 dni, czyli 1 miesiąc i 3 dni temu.

W 2024 roku obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Mowie Nienawiści przypadły na 18 czerwca (wtorek).

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści (International Day for Countering Hate Speech) to święto, które przypada 18 czerwca. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez ONZ, bowiem jego temat, niestety, zawsze jest aktualny i dotyczy każdego z nas. Celem święta jest dążenie do całkowitego wyeliminowania negatywnego zjawiska, jakim jest mowa nienawiści.

Czym jest mowa nienawiści?


Pojęcie to definiowane jest jako negatywna wypowiedź o członkach grup formułowana na podstawie uprzedzeń, dotyczących m. in. odmiennej rasy, pochodzenia etnicznego, wyznania, płci, orientacji seksualnej czy wieku. Człon „mowa” należy wziąć tutaj w cudzysłów, bowiem zdarza się, że zamienia się ona w przemoc fizyczną. Praktycznie każdy z nas doświadczył nienawiści – nawet jeśli sam nie został w ten sposób poniżony, to był świadkiem różnych przykrych sytuacji. W dzisiejszych czasach jest ona obecna także w Internecie, niestety anonimowość i bezkarność w sieci tylko pogłębia ten problem.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, która jest organizatorem święta, ma długą historię „walki” przeciwko wszelkim formom nienawiści w celu obrony praw człowieka i promowania praworządności. Przejawia się ona w wielu obszarach jej działalności, m. in. w ochronie praw człowieka i zapobiegania zbrodniom, utrzymaniu pokoju, osiągnięciu równości płci i wspieraniu dzieci i młodzieży.

Historia Dnia Przeciwdziałania Mowie Nienawiści


Za początki święta można uznać strategię działania w kwestii mowy nienawiści zainaugurowaną przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa 18 czerwca 2019 roku. Zakładała ona przeciwdziałanie nienawiści w sposób holistyczny i z pełnym poszanowaniem wolności opinii i wypowiedzi, we współpracy z mediami, platformami mediów społecznościowych, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, czy różnymi firmami.

W lipcu 2021 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję w sprawie „promowania dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego oraz tolerancji w przeciwdziałaniu mowie nienawiści”. Jednym z podstawowych założeń tego dokumentu było też ustanowienie 18 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Święto po raz pierwszy obchodzone było w 2022 roku. Z tej okazji Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego zwołał nieformalne posiedzenie wysokiego szczebla w Nowym Jorku.

Obchody Dnia Przeciwdziałania Mowie Nienawiści


Jak obchodzić święto? Najlepiej wziąć sobie do serca kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim należy uważać, co mówimy o innych ludziach. Czasami nawet możemy nie zdawać sobie sprawy, że przykładowo opowiadając żart, ranimy czyjeś uczucia. Warto więc dowiedzieć się, co stanowi mowę nienawiści, a co nią nie jest, nauczyć się odróżniać wolność słowa od tego negatywnego zjawiska. Kolejna ważna zasada, to reagowanie na wszelakie przejawy mowy nienawiści, także w Internecie, który wypełniony jest tzw. hejtem i wieloma niewłaściwymi treściami. Pamiętajmy również, że znieważanie, pomawianie, grożenie czy nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość jest w polskim prawie zabronione i podlega karze.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Mowie Nienawiści w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota18.06.2022Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści 2022
Niedziela18.06.2023Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści 2023
Środa18.06.2025Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści 2025
Czwartek18.06.2026Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści 2026
Piątek18.06.2027Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści 2027
Niedziela18.06.2028Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści 2028
Poniedziałek18.06.2029Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści 2029
Wtorek18.06.2030Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 18 czerwca