Dzień Kadeta 2024

Obchody Dnia Kadeta były 32 dni, czyli 1 miesiąc i 1 dzień temu.

W 2024 roku obchody Dnia Kadeta przypadły na 21 maja (wtorek).

Kadeci, chociaż plasują się nisko w hierarchii wojskowej, również mają swoje święto. Przypada ono na 21 maja i jest rocznicą rozpoczęcia walk na górze św. Anny w czasie III powstania śląskiego.


Dzień Kadeta został ustanowiony przez Józefa Piłsudskiego

Święto zostało ustanowione przez Marszałka w 1930 roku jako Dzień Korpusu Kadetów nr 1. Jest to równocześnie rocznica śmierci najmłodszego z poległych kadetów, szesnastoletniego Karola Chodkiewicza. Kadetem od 2010 roku nazywa się żołnierza służby przygotowawczej, który kształci się na kaprala. Tytułu mogą używać też czynni żołnierze szeregowi kształcący się na podoficera. Kadetami nazywa się też każdego „początkowego” żołnierza, czy to w czasie służby wojskowej, czy w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasach wojny.


Korpusy Kadetów były najstarszymi szkołami dla żołnierzy w Polsce. Wraz z powstawaniem takich szkół następował rozwój taktyki wojennej i wprowadzanie nowych rodzajów broni, np. broni palnej i artylerii. Kadra oficerska musiała posiadać wiedzę wojskową, ale też ogólną. Ten sposób kształcenia stał się w powszechny w Europie w XVII wieku. W Polsce pierwsza szkoła kadecka powstała za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765 roku. Wcześniej kadeci uczyli się na polu walki. Szkoła Rycerska, bo tak nazywała się pierwsza szkoła, była jedną z najlepszych w Polsce w ówczesnych czasach. Szkoła może poszczycić się wybitnymi absolwentami: ukończyli ją gen. Tadeusz Kościuszko, płk Jan Kozietulski i gen. Stanisław Fiszer.


W 1918 w Krakowie i Warszawie powstały Korpusy Kadetów. W czasach wojny polsko-bolszewickiej kadeci powyżej 17 roku życia mogli zgłosić się na ochotnika do walk. Najważniejszym wydarzeniem w historii kadetów było wspomniane już wcześniej III powstanie śląskie. Kiedy uczniowie usłyszeli o rozpoczęciu walk, sami zaczęli opuszczać mury szkół i kierować się na Śląsk. Warto zauważyć, że w tamtych czasach (1920-1922) Górny Śląsk podlegał Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej ustanowionej na mocy traktatu wersalskiego. W związku z tym Polska nie mogła oficjalnie poprzez powstańców. Początkowo uczniowie mieli zostać wydaleni ze szkoły za dysubordynacje. Nacisk opinii publicznej cofnął jednak rozkazy. Ze 120 kadetów, którzy wzięli udział w powstaniu, zmarło siedmiu, czterech odniosło poważne rany. Jeden kadet odznaczony został Orderem Wojennym Virtuti Militari, dwóch Krzyżem Walecznych, pozostali Śląską Wstęgą
Waleczności.


Czego można życzyć kadetom w dzień ich święta?

Cierpliwości, wytrwałości, odwagi i spokojnych czasów, które nie wymagałyby ich poświęcenia. Tego dnia warto docenić ich pracę, czas spędzony na nauce i szkoleniu i dedykację do tego ważnego zawodu.