Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju zostało 85 dni, czyli 2 miesiące i 24 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju przypada na 21 maja (wtorek).

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 według Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku.

Deklaracja dotyczy różnorodności, jako wspólnego dziedzictwa ludzkości i różnorodności kulturowej, która stanowi źródło kreatywności i podstawowy czynnik dynamicznego rozwoju społeczeństwa. Prawa człowieka obejmują ochronę różnorodności kulturowej, bez której niemożliwe jest istnienie społeczeństwa. Różnice kulturowe decydują o niematerialnym dziedzictwie społecznym i stanowią proces kształtowania społeczeństwa. Ochrona różnorodności dotyczy także praw mniejszości, zagrożonych języków oraz prawa do edukacji i ekspresji w języku ojczystym.

Prawidłowa ochrona różnorodności kulturowej opiera się na ochronie dziedzictwa kulturalnego oraz prowadzonej polityce kultury. Celem działania polityki kultury jest upowszechnianie informacji na temat dóbr kultury, twórczości oraz zapewnienie gwarancji powszechnego dostępu do dziedzictwa kulturowego. Deklaracja dążyła do nawiązania międzynarodowej współpracy w celu tworzenia i wspierania państwowych przemysłów kulturalnych. W 2005 roku, na postawie Artykułu 18. „Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego”, został ustanowiony specjalny Międzynarodowy Fundusz Wspierania Różnorodności Kulturowej, który dąży do promocji – poprzez kulturę – zrównoważonego rozwoju w krajach rozwijających się, będących sygnatariuszami Konwencji. Fundusz finansuje między innymi projekty i programy wspierające rozwój lub powstawanie nowych polityk kulturalnych lub przemysłów kultury.

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej jest okazją do promowania kultury, zwłaszcza różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego oraz wszelkich produktów przemysłu artystycznego. Święto dąży do upowszechnienia tolerancyjnych postaw oraz podkreśla potrzebę przeciwstawiania się nierównościom w traktowaniu kultur i konieczności ochrony kultury krajów rozwijających się zwłaszcza języka, który świadczy o niepowtarzalności kultury. Dzień odnosi się do polityki kulturalnej kraju oraz ochrony środowiska naturalnego, podkreślając znaczenie współpracy między współczesną nauką a wiedzą tradycyjną.

Występowanie Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota21.05.2022Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju 2022
Niedziela21.05.2023Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju 2023
Środa21.05.2025Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju 2025
Czwartek21.05.2026Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju 2026
Piątek21.05.2027Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju 2027
Niedziela21.05.2028Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju 2028
Poniedziałek21.05.2029Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju 2029
Wtorek21.05.2030Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na Rzecz Dialogu i Rozwoju 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 maja