Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej 2024

Do najbliższych obchodów Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej zostało 235 dni, czyli 7 miesięcy i 21 dni.

W 2024 roku obchody Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej przypadają na okres od 14 października (poniedziałek) do 19 października (sobota).

Europejski Tydzień Demokracji lokalna to ogólnoeuropejska inicjatywa koordynowana przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy od roku 2007. Przez cały rok, gminy i ich związki krajowe są proszone o organizowanie inicjatyw w całej Europie mające na celu promowanie uczestnictwa obywateli, wspieranie dialogu między społecznością a władzami publicznymi, wzmacnianie zaufania do wybieranych przedstawicieli i instytucji oraz nadanie wymiaru europejskiego inicjatywom lokalnym. Sztandarowe wydarzenie odbywa się w tygodniu w którym wypada 15 października. To właśnie w tym dniu w 1985 r. podpisano Europejską Kartę Samorządu Lokalnego.