Dzień Edukacji Narodowej 2021

Do najbliższych obchodów Dnia Nauczyciela zostało 176 dni, czyli 5 miesięcy i 23 dni.

W 2021 roku Dzień Edukacji Narodowej przypada na 14 października (czwartek).

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i nauczycieli. Święto zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Od 1982 roku na mocy ustawy Karty Nauczyciela obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej, choć potocznie nazywany jest Dniem Nauczyciela. Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, którą zainicjował król Stanisław August Poniatowski. Pomysł ustanowienia święta, które nawiązuje do powstania KEN narodził się w środowisku Związku Nauczycielstwa Polskiego w 1952 roku. W Polsce również upowszechnia się zwyczaj obchodzenia święta nauczycieli 5 października - w dniu Światowego Dnia Nauczyciela

„Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca” była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Komisja przyczyniała się do reformy dotychczasowego szkolnictwa. Instytucja zorganizowała trzystopniowe szkolnictwo. Stopień pierwszy oznaczał szkoły parafialne (dla niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień drugi (powiatowe szkoły) przeznaczono rodzinom szlacheckim, zaś do szkół stopnia trzeciego (uniwersytety) uczęszczali najbardziej uzdolnieni. Komisja także wprowadziła wiele reform, na przykład opracowała nowe systemy nauczania, upowszechniła do nauki podręczniki w języku polskim oraz utworzyła instytucję opracowującą podręczniki i programy nauczania –Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych.

Corocznie w Dniu Edukacji Narodowej wręczane są pracownikom oświaty kwiaty oraz drobne upominki. Tego dnia w szkołach organizowane są uroczyste apele oraz gale na cześć pedagogów. Również 14 października wręczane są przez Ministra Edukacji Narodowej najbardziej zasłużonym nauczycielom specjalne nagrody, na przykład Medale Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże Zasługi, a także Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W tym dniu podobne nagrody przyznawane są przez kuratoria, władze samorządowe i instytucje dydaktyczno-wychowawcze. Dzień Nauczyciela jest okazją do podziękowania pedagogom za ich codzienną prace oraz włożony wysiłek w nauczanie oraz wychowywanie dzieci.

Oświata w liczbach
Wg. raportu GUS z 2019 r. wydatki publiczne na oświatę i wychowanie (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie) w 2018 r. wyniosły 77,9 mld zł. (3,7% PKB). Wydatki te stale rosną - w 2003 r. było to ponad 30 mld, w 2006 już ponad 40 mld, w 2009 r. ponad 50 mld, w 2013 ponad 60 mld. W 2018 r. polskim systemem oświaty i wychowania było objęte ponad 1,5 mln dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dane za rok szkolny 2018/2019:
- we wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, kształciło się 4,9 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 12,8% ludności kraju
- w szkołach zatrudnionych było 512,4 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty)
- średnia liczba uczniów w oddziale w szkole wiejskiej wyniosła 15, podczas gdy w mieście 20
- przeciętna liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela wyniosła 12 (13 w miastach, a na wsi – 11)
- 89,6% dzieci w wieku 3-6 lat uczestniczyło w różnych formach wychowania przedszkolnego (w miastach blisko 100%, na wsiach ponad 70%)
- działało 14584 szkół podstawowych, z tego 5909 w miastach i 8675 na wsi
- działało 1695 gimnazjów dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych
- działało 7,6 tys. szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych


Występowanie Dnia Nauczyciela w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek14.10.2019Dzień Edukacji Narodowej 2019
Środa14.10.2020Dzień Edukacji Narodowej 2020
Piątek14.10.2022Dzień Edukacji Narodowej 2022
Sobota14.10.2023Dzień Edukacji Narodowej 2023
Poniedziałek14.10.2024Dzień Edukacji Narodowej 2024
Wtorek14.10.2025Dzień Edukacji Narodowej 2025
Środa14.10.2026Dzień Edukacji Narodowej 2026
Czwartek14.10.2027Dzień Edukacji Narodowej 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Kalendarz Prawosławny ☦ - Święto Opieki Najświętszej Bogurodzicy

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 października

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi - 15 października
Międzynarodowy Dzień Białej Laski - 15 października
Dzień Dziecka Utraconego - 15 października
Międzynarodowy Dzień Świadomości Rozwojowych Zaburzeń Językowych - 15 października
Światowy Dzień Owoców i Warzyw - 15 października
Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich - 15 października
Światowy Dzień Mycia Rąk - 15 października
Święto Wojsk Radiotechnicznych - 15 października
Europejska Noc Bez Wypadku - 16 października
Światowy Dzień Żywności - 16 października
Dzień Szefa - 16 października
Międzynarodowy Dzień Naprawy - 16 października
Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca - 16 października
Światowy Dzień Anestezjologii - 16 października
Światowy Dzień Chleba - 16 października
Dzień Papieża Jana Pawła II - 16 października