Dzień Nauczyciela 2019

Do najbliższych obchodów Dnia Nauczyciela zostało 87 dni, czyli 2 miesiące i 26 dni.

W 2019 roku Dzień Nauczyciela przypada na 14 października (poniedziałek).

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i nauczycieli. Święto zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Od 1982 roku na mocy ustawy Karty Nauczyciela obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, którą zainicjował król Stanisław August Poniatowski. Pomysł ustanowienia święta, które nawiązuje do powstania KEN narodził się w środowisku Związku Nauczycielstwa Polskiego w 1952 roku. W Polsce również upowszechnia się zwyczaj obchodzenia święta nauczycieli 5 października - w dniu Światowego Dnia Nauczyciela

„Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca” była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Komisja przyczyniała się do reformy dotychczasowego szkolnictwa. Instytucja zorganizowała trzystopniowe szkolnictwo. Stopień pierwszy oznaczał szkoły parafialne (dla niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień drugi (powiatowe szkoły) przeznaczono rodzinom szlacheckim, zaś do szkół stopnia trzeciego (uniwersytety) uczęszczali najbardziej uzdolnieni. Komisja także wprowadziła wiele reform, na przykład opracowała nowe systemy nauczania, upowszechniła do nauki podręczniki w języku polskim oraz utworzyła instytucję opracowującą podręczniki i programy nauczania –Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych.

Corocznie w Dniu Edukacji Narodowej wręczane są pracownikom oświaty kwiaty oraz drobne upominki. Tego dnia w szkołach organizowane są uroczyste apele oraz gale na cześć pedagogów. Również 14 października wręczane są przez Ministra Edukacji Narodowej najbardziej zasłużonym nauczycielom specjalne nagrody, na przykład Medale Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże Zasługi, a także Nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W tym dniu podobne nagrody przyznawane są przez kuratoria, władze samorządowe i instytucje dydaktyczno-wychowawcze. Dzień Nauczyciela jest okazją do podziękowania pedagogom za ich codzienną prace oraz włożony wysiłek w nauczanie oraz wychowywanie dzieci.

Występowanie Dnia Nauczyciela w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota14.10.2017Dzień Nauczyciela 2017
Niedziela14.10.2018Dzień Nauczyciela 2018
Środa14.10.2020Dzień Nauczyciela 2020
Czwartek14.10.2021Dzień Nauczyciela 2021
Piątek14.10.2022Dzień Nauczyciela 2022
Sobota14.10.2023Dzień Nauczyciela 2023
Poniedziałek14.10.2024Dzień Nauczyciela 2024
Wtorek14.10.2025Dzień Nauczyciela 2025

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Dzień Kolumba
Kanada 🇨🇦 - Święto Dziękczynienia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 października