Światowy Dzień Normalizacji 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Normalizacji zostało 111 dni, czyli 3 miesiące i 19 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Normalizacji przypada na 14 października (poniedziałek).

Celem Światowego Dnia Normalizacji jest złożenie hołdu oraz podziękowania za wysiłki tysięcy ekspertów z całego świata, którzy współpracują w ramach IEC, ISO i ITU przy opracowaniu dobrowolnych norm międzynarodowych, ułatwiających handel, a także dążą do upowszechniania wiedzy oraz postępu technicznego. Coroczne obchody Dnia odbywają się pod jednym wiodącym hasłem. Wśród dotychczasowych sloganów był m. in.:

- Standardy tworzą zaufanie
- Standardy - wspólny język świata
- Jednolite warunki konkurencji dzięki standaryzacji
- Międzynarodowe standardy zapewniają pozytywne zmiany
- Lepsze wyniki przy mniejszym wysiłku - Zwiększenie wydajności dzięki standardom
- Standardy dla świata bez przeszkód
- Standardy przeciw zmianom klimatycznym
- Standardy łączą świat
- Standardy dla bezpieczniejszego świata
- Standardy: wielkie korzyści dla małych firm
- Globalne standardy globalnego społeczeństwa informacyjnego
- Międzynarodowe standardy pokoju i dobrobytu.

Od 1924 roku funkcjonuje Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), który jest krajową jednostką normalizacyjną i jednocześnie państwową jednostką budżetową. PKN wydał pierwszą normę w 1925 roku. W latach 1972-1991 wraz z Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Badań i Certyfikacji został utworzony Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. Podstawa działania Polskiego Komitetu regulowana jest przez przepisy ustawy z 12 września 2002 roku o normalizacji. Zakres zadań PKN obejmuje między innymi określenie stanu i kierunków rozwoju normalizacji, organizowanie oraz nadzorowanie działań związanych z opracowaniem, a także rozpowszechnianie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych. PKN również zatwierdza bądź wycofuje Polskie Normy oraz inne dokumenty normalizujące.

Przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym funkcjonuje Rada do spraw Normalizacji, która powoływana jest na czteroletnią kadencję. Rada jest opiniodawczym i doradczym organem, a przede wszystkim ustala kierunki rozwoju normalizacji oraz opiniuje roczne sprawozdania Prezesa PKN. W skład Rady do spraw Normalizacji wchodzą przedstawiciele organów państwowych, organizacji naukowych, technicznych, gospodarczych i społecznych. Polski Komitet Normalizacyjny działa także poprzez Komitety Techniczne, które grupują specjalistów z określonych dziedzin. Komitety Techniczne opracowują projekty Polskich Norm, również innych dokumentów normalizacyjnych w uzgodnionych zakresach tematycznych. Najważniejszym organem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest wybierany na pięcioletnią kadencję Prezes.

Polskie Normy to normy o zasięgu krajowym, które zostały przyjęte w drodze konsensusu oraz zatwierdzenia Polskiego Komitetu Normalizującego. Sposób ustanawiania Polskiej normy określa Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku z późniejszymi zmianami.

Występowanie Światowego Dnia Normalizacji w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek14.10.2022Światowy Dzień Normalizacji 2022
Sobota14.10.2023Światowy Dzień Normalizacji 2023
Wtorek14.10.2025Światowy Dzień Normalizacji 2025
Środa14.10.2026Światowy Dzień Normalizacji 2026
Czwartek14.10.2027Światowy Dzień Normalizacji 2027
Sobota14.10.2028Światowy Dzień Normalizacji 2028
Niedziela14.10.2029Światowy Dzień Normalizacji 2029
Poniedziałek14.10.2030Światowy Dzień Normalizacji 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 października