Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 2023

Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich były 55 dni, czyli 1 miesiąc i 24 dni temu.

W 2023 roku obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich przypadły na 15 października (niedziela).

Corocznie 15 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w rezolucji 62/136 z dnia 18 grudnia 2007 roku. Dokument uznaje ważną rolę i wkład kobiet wiejskich w zwiększaniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w poprawie bezpieczeństwa żywnościowego oraz likwidacji ubóstwa na wsi.

Każdego roku Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich podkreśla rolę kobiet w gospodarce obszarów wiejskich. Wiele z nich wciąż przyczynia się do rozwoju produkcji roślinnej oraz pielęgnacji zwierząt, a także dba o gospodarstwa domowe. Na obszarach wiejskich najważniejszą rolę odgrywają Koła Gospodyń Wiejskich, które zrzeszają kobiety w różnym wieku. Pierwsze Koło pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” zostało założone przez twórcę ruchu kółkowego Juliusza Kraziewicza w 1867 roku w Piasecznie koło Gniewa. Nazwa „Koło Gospodyń Wiejskich”, która obowiązuje do dziś, pojawiła się dzięki Filipinie Płaskowickiej w 1877 roku w Janisławicach.

W dawnych czasach Koła Gospodyń koncentrowały swoje działania głównie w obszarach wzajemnej pomocy w pracach gospodarskich, prowadzeniu wypożyczalni naczyń, organizowaniu wiejskich uroczystości i odpustów oraz rozprowadzaniu kurczaków i młodej trzody chlewnej. Obecnie Koła Gospodyń Wiejskich stanowią samorządne i niezależne organizacje społeczno-zawodowe, które reprezentują interesy, a także dążą do poprawy sytuacji kobiet wiejskich. Programy Kół Gospodyń Wiejskich skupiają się na potrzebach kobiet oraz na udzielaniu pomocy rodzinom zamieszkującym obszary wiejskie. Członkinie KGW również działają na rzecz ochrony zdrowia oraz rozwijają różne formy przedsiębiorczości wśród kobiet, a także aktywnie poszukują metod walki z bezrobociem. Często to Koła Gospodyń Wiejskich zmieniają wizerunek polskiej wsi i przyczyniają się do aktywizowania społeczeństwa na tych terenach. Obecnie w Polsce działa ponad 25 tys. Kół Gospodyń Wiejskich, które zrzeszają prawie 87 tys. kobiet.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek15.10.2021Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 2021
Sobota15.10.2022Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 2022
Wtorek15.10.2024Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 2024
Środa15.10.2025Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 2025
Czwartek15.10.2026Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 2026
Piątek15.10.2027Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 2027
Niedziela15.10.2028Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 2028
Poniedziałek15.10.2029Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 15 października