Światowy Dzień Żywności 2023

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Żywności zostało 198 dni, czyli 6 miesięcy i 15 dni.

W 2023 roku Światowy Dzień Żywności przypada na 16 października (poniedziałek).

Światowy Dzień Żywności (World Food Day) został proklamowany przez FAO w 1979 roku, w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku. Zgromadzenie Ogólne wyraziło poparcie organizacji obchodów w 1980 roku, bowiem żywność stanowi fundamentalną potrzebę człowieka i jest warunkiem do rozwoju ludzkości. Lata 1997-2006 i 2008-2017 zostały ogłoszone przez Zgromadzenie „Dekadami Walki z Ubóstwem”. Celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem głodu, niedożywienia i ubóstwa, które dotykają najbiedniejsze regiony świata.

W 1996 roku został zorganizowany Pierwszy Światowy Szczyt Żywnościowy, w którym uczestniczyli przedstawiciele 185 krajów. Na posiedzeniu państwa członkowskie postanowiły do 2015 roku zmniejszyć o połowę liczbę głodujących dzieci, mężczyzn i kobiet. Drugi Światowy Szczyt Żywnościowy odbył się w 2002 roku. W tym samym czasie w Rzymie została zainicjowana debata, w której uczestniczyło 650 reprezentantów z różnych organizacji praw człowieka, pracowniczych oraz rolniczych z 92 krajów.

Wydarzeniu towarzyszy hasło, wokół którego prowadzone są kampanie społeczne, konferencje i inne aktywności. Dotychczasowe slogany z okazji Światowego Dnia Żywności to m. in.:

- Jedzenie jest najważniejsze
- Bezpieczeństwo żywnościowe
- Kobiety w rolnictwie
- Rybacy i społeczności rybackie
- Młodzież wiejska
- Żywność i środowisko
- Jedzenie dla wszystkich
- Walka z głodem i niedożywieniem
- Inwestowanie w bezpieczeństwo żywnościowe
- Kobiety karmią świat
- Woda: źródło bezpieczeństwa żywnościowego
- Różnorodność biologiczna dla bezpieczeństwa żywnościowego
- Inwestowanie w rolnictwo na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego
- Osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego w czasach kryzysu
- Spółdzielnie rolnicze - klucz do wyżywienia świata
- Rolnictwo rodzinne : „Karmienie świata, troska o ziemię"
- Zmiana klimatu : „Klimat się zmienia, również żywność i rolnictwo"
- Zmieńmy przyszłość migracji. Inwestujmy w bezpieczeństwo żywności i rozwój obszarów wiejskich.

Według raportu ONZ na świecie głoduje aż 870 mln osób. W połowie lat 90. XX wieku liczba osób głodujących i niedożywionych na świecie wynosiła 1,3 mld na 5,2 ogólnej liczby ludzi żyjących na Ziemi. Walka z głodem znalazła się na pierwszym miejscu wśród Celów Milenijnych, które zostały podpisane przez wszystkie państwa ONZ w 2000 roku. Współpraca międzynarodowych organizacji, zmiana polityki państw oraz podejścia do żywności zaowocowały zmniejszeniem głodu. Światowe instytucje postanowiły nawiązać większą współpracę ze społeczeństwami i upowszechniać wiedzę dotyczącą mądrego magazynowania żywności.

Niestety, w Afryce, a zwłaszcza w pasie ziemi na południowej granicy Sahary, występuje najgorsza sytuacja związana z problemem głodu. W 2012 roku na szczycie Rio+20 Sekretarz Generalny Ban Ki-moon zaproponował, aby w ciągu kolejnych 20 lat, państwa członkowskie całkowicie zlikwidowały problem głodu i niedożywienia, zwłaszcza na terenach afrykańskich.