Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba zostało 48 dni, czyli 1 miesiąc i 17 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba przypada na 7 września (sobota).

Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba to święto ustanowione przez ONZ w grudniu 2019 r i pierwszy raz obchodzone w 2020 r. W rezolucji ustanawiającej ten Dzień napisano, że celem Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba jest m.in. podkreślenie potrzeby wzmocnienia współpracy międzynarodowej na poziomie globalnym, regionalnym i subregionalnym w różnych obszarach związanych z poprawą jakości powietrza, w tym gromadzeniem i wykorzystywaniem danych, wspólnymi badaniami i rozwojem oraz dzieleniem się najlepszymi praktykami. Uznaje się także znaczenie i pilną potrzebę podniesienia świadomości społecznej na wszystkich poziomach oraz promowania i ułatwiania działań na rzecz poprawy jakości powietrza, mając na uwadze, że czyste powietrze jest ważne dla zdrowia i środków do życia ludzi. Doceniania się postęp dokonany w walce z zanieczyszczeniem powietrza jako widoczne w różnych projektach, partnerstwach, mechanizmach i instrumentach na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym oraz uznaje się, że poprawa jakości powietrza może sprzyjać zmianie klimatu i że wysiłki na rzecz łagodzenia zmiany klimatu mogą poprawić jakość powietrza. Rosnące zainteresowaniem społeczności międzynarodowej czystym powietrzem i podkreśla potrzebę podejmowania dalszych wysiłków w celu poprawy jakości powietrza, w tym zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, w celu ochrony zdrowia ludzkiego.

Dwojaki problem
Wpływ na zdrowie: drobne, niewidoczne cząsteczki zanieczyszczeń wnikają głęboko do płuc, krwiobiegu i ciała. Zanieczyszczenia te są odpowiedzialne za około jedną trzecią zgonów z powodu udaru, przewlekłych chorób układu oddechowego i raka płuc, a także jedną czwartą zgonów z powodu zawału serca. Ozon występujący w warstwie przyziemnej, wytwarzany w wyniku oddziaływania wielu różnych zanieczyszczeń na światło słoneczne, jest również przyczyną astmy i przewlekłych chorób układu oddechowego.

Wpływ na klimat: krótkotrwałe zanieczyszczenia klimatyczne należą do tych zanieczyszczeń, które są najbardziej powiązane zarówno ze skutkami zdrowotnymi, jak i z krótkotrwałym ociepleniem planety. Utrzymują się w atmosferze zaledwie od kilku dni do kilkudziesięciu lat, więc ich zmniejszenie może przynieść niemal natychmiastowe korzyści zdrowotne i klimatyczne dla osób mieszkających w miejscach, w których poziom spada.

Zapobieganie i zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza w celu poprawy jakości powietrza na całym świecie
Zanieczyszczenie powietrza jest największym pojedynczym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia ludzkiego i jedną z głównych możliwych do uniknięcia przyczyn zgonów i chorób na całym świecie, przy czym około 6,5 miliona przedwczesnych zgonów (2016 r.) Na całym świecie przypisuje się zanieczyszczeniu powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz. Szczególnie w krajach rozwijających się zanieczyszczenie powietrza w nieproporcjonalny sposób dotyka kobiety, dzieci i osoby starsze, zwłaszcza w populacjach o niskich dochodach, ponieważ są one często narażone na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i powietrza w pomieszczeniach w wyniku gotowania i ogrzewania paliwem drzewnym i naftą.

Zanieczyszczenie powietrza to problem globalny o dalekosiężnych skutkach ze względu na jego transport na duże odległości. Szacuje się, że przy braku agresywnej interwencji liczba przedwczesnych zgonów wynikających z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wzrośnie o ponad 50 procent do 2050 roku.

Społeczeństwo ponosi wysokie koszty zanieczyszczenia powietrza z powodu, między innymi, negatywnego wpływu na gospodarkę, wydajność pracy, koszty opieki zdrowotnej i turystykę. W związku z tym nie można przecenić korzyści ekonomicznych z inwestowania w kontrolę zanieczyszczenia powietrza i należy rozumieć, że istnieje również ekonomiczne uzasadnienie działania oraz że istnieją opłacalne rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza.

Zła jakość powietrza jest wyzwaniem w kontekście zrównoważonego rozwoju dla wszystkich krajów, w szczególności w miastach i obszarach miejskich w krajach rozwijających się, gdzie poziom zanieczyszczenia powietrza jest wyższy niż limity określone w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie jakości powietrza .

Niektóre zanieczyszczenia powietrza, takie jak sadza, metan i ozon w warstwie przyziemnej, również są krótkotrwałymi zanieczyszczeniami klimatu i są odpowiedzialne za znaczną część zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, a także wpływ na uprawy, a tym samym bezpieczeństwo żywnościowe, redukcja ma dodatkowe korzyści dla klimatu.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa07.09.2022Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2022
Czwartek07.09.2023Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2023
Niedziela07.09.2025Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2025
Poniedziałek07.09.2026Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2026
Wtorek07.09.2027Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2027
Czwartek07.09.2028Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2028
Piątek07.09.2029Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2029
Sobota07.09.2030Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 7 września