Międzynarodowy Dzień Języków Migowych 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Języków Migowych zostały 214 dni, czyli 7 miesięcy i 1 dzień.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Języków Migowych przypada na 23 września (poniedziałek).

Według Światowej Federacji Głuchych na świecie żyje około 72 milionów osób niesłyszących. Ponad 80% z nich mieszka w krajach rozwijających się. Łącznie używają ponad 300 różnych języków migowych.

Języki migowe są pełnoprawnymi językami naturalnymi, strukturalnie odrębnymi od języków mówionych. Istnieje również międzynarodowy język migowy, który jest używany przez osoby niesłyszące podczas międzynarodowych spotkań oraz nieformalnie podczas podróży i spotkań towarzyskich. Jest uważany za prostą formę języka migowego, który nie jest tak złożony jak naturalne języki migowe i ma ograniczoną leksykon.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych uznaje i wspiera używanie języków migowych. Wyjaśnia, że ​​języki migowe mają równy status z językami mówionymi i zobowiązuje państwa-strony do ułatwienia nauki języka migowego i promowania tożsamości językowej społeczności osób niesłyszących.

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 23 września Międzynarodowym Dniem Języków Migowych w celu zwiększenia świadomości znaczenia języka migowego dla pełnej realizacji praw człowieka osób niesłyszących.

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych był obchodzony w 2018 r. pod hasłem "Z językiem migowym, każdy jest włączony!"

Występowanie Międzynarodowego Dnia Języków Migowych w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek23.09.2022Międzynarodowy Dzień Języków Migowych 2022
Sobota23.09.2023Międzynarodowy Dzień Języków Migowych 2023
Wtorek23.09.2025Międzynarodowy Dzień Języków Migowych 2025
Środa23.09.2026Międzynarodowy Dzień Języków Migowych 2026
Czwartek23.09.2027Międzynarodowy Dzień Języków Migowych 2027
Sobota23.09.2028Międzynarodowy Dzień Języków Migowych 2028
Niedziela23.09.2029Międzynarodowy Dzień Języków Migowych 2029
Poniedziałek23.09.2030Międzynarodowy Dzień Języków Migowych 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 23 września