Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni zostały 174 dni, czyli 5 miesięcy i 21 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni przypada na 9 grudnia (poniedziałek).

We wrześniu 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 9 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni. 9 grudnia jest rocznica przyjęcia Konwencji z 1948 r. O zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa („Konwencja o ludobójstwie”).

Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na temat Konwencji o ludobójstwie i jej roli w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości ludobójstwa, jak określono w Konwencji, a także upamiętnienie i uhonorowanie jej ofiar.

Przyjmując rezolucję, bez głosowania, Zgromadzenie składające się z 193 członków powtórzyło odpowiedzialność każdego państwa za ochronę ludności przed ludobójstwem, co pociąga za sobą zapobieganie takiej zbrodni, w tym podżeganie do niej.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek09.12.2022Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni 2022
Sobota09.12.2023Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni 2023
Wtorek09.12.2025Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni 2025
Środa09.12.2026Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni 2026
Czwartek09.12.2027Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni 2027
Sobota09.12.2028Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni 2028
Niedziela09.12.2029Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni 2029
Poniedziałek09.12.2030Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 9 grudnia