Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 2023

Obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności Młodzieży były 41 dni, czyli 1 miesiąc i 11 dni temu.

W 2023 roku obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności Młodzieży przypadły na 24 kwietnia (poniedziałek).

Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży obchodzony jest od 1957 roku z inicjatywy Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej. Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej (WFDY – World Federation of Democratic Youth) stanowi lewicową organizację młodzieżową uznaną przez ONZ jako antyimperialistyczną organizację przeznaczoną młodym ludziom.

10 listopada 1945 roku w Londynie odbyła się Światowa Konferencja Młodzieży, w czasie której powołano Światową Federację Młodzieży Demokratycznej. Konferencja została zwołana przez Światową Radę Młodzieży, której celem była walka z faszyzmem w czasie II wojny światowej. Organizacja zrzeszała ponad 30 milionów młodych ludzi z 63 krajów. Po zakończeniu działań wojennych i nastaniu „zimnej wojny” prawie wszystkie państwa członkowskie wycofały się z Światowej Federacji Młodzieży Demokratycznej z przyczyn powiązania organizacji z państwami socjalistycznymi i partiami komunistycznymi. W okresie kontrrewolucji ZSRR i państw demokracji ludowej w Europie, dalszy los federacji stanął pod znakiem zapytania. Jednak mimo utraty największej współorganizacji młodzieżowej (Radziecki Komsomoł), Federacja przetrwała najcięższe chwile i wciąż jest aktywną międzynarodową organizacją młodzieżową, której działalność nie tylko obejmuje osoby młode, ale także wspiera ofiary konfliktów światowych.

Główna siedziba Federacji znajduje się w Budapeszcie na Węgrzech, zaś najważniejszym wydarzeniem organizacji jest Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. W wydarzeniu uczestniczą tysiące młodych osób z ponad 100 krajów. W Polsce został zorganizowany V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w 1955 roku w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział około 30.000 uczestników ze 114 krajów.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Solidarności Młodzieży w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota24.04.2021Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 2021
Niedziela24.04.2022Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 2022
Środa24.04.2024Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 2024
Czwartek24.04.2025Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 2025
Piątek24.04.2026Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 2026
Sobota24.04.2027Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 2027
Poniedziałek24.04.2028Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 2028
Wtorek24.04.2029Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 24 kwietnia