Dzień Drogowca i Transportowca 2020

Obchody Dnia Drogowca i Transportowca były 71 dni, czyli 2 miesiące i 10 dni temu.

W 2020 roku obchody Dnia Drogowca i Transportowca przypadły na 26 kwietnia (niedziela).

26 kwietnia obchodzimy Dzień Drogowca i Transportowca, który ma swoje źródło w czasach PRL-u, kiedy stanowiło jedno z głównych świąt branżowych. W 1964 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych określono dzień obchodów, przypadający na ostatnią niedzielę kwietnia. Uchwała została uchylona w 1976 roku, ale tradycje obchodów pozostały, choć nieco w zmienionej formie.
Dziś święto Drogowców i Transportowców zrzesza osoby pracujące w tym sektorze gospodarki. W tym dniu organizowane spotkania oraz wydarzenia integrujące środowiska pracownicze.

W Polsce funkcjonuje Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP, który zrzesza pracowników drogownictwa i jednostek współdziałających w budowie oraz utrzymaniu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych. Związek opiera swoją działalność na tradycyjnym ruchu zawodowego drogownictwa, w tym nawiązuje do tradycji Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP im. „Marszałka Piłsudskiego”, Związku Zawodowego Pracowników Dróg Kołowych RP, Związku Zawodowego Pracowników Drogowych RP. Za początek ruchu związkowego w drogownictwie uważa się 1906 rok, zaś w 1983 roku z inicjatywy zakładowych organizacji związkowych powołano w Opolu „Komitet Założycielski Federacji Związków Zawodowych Drogownictwa”. Głównym celem działalności Związku jest skuteczna realizacja celów statutowych swoich członków, a także obrona interesów pracowników drogownictwa i jednostek współdziałających w budowie i utrzymaniu dróg oraz drogowych obiektów inżynieryjnych.

W 2001 roku powstała Konfederacja na bazie Krajowego Związku Kierowców i Przewoźników Drogowych „TRANSPORTOWCY”. Przyczyną powstania tej organizacji była analiza ustawy o transporcie drogowym przygotowanym przez ówczesnego ministra transportu. Celem działalności Konfederacji jest obrona interesów firm i pracowników sektora transportu. Również o dobro transportu walczy Ogólnopolski Związek Zawodowy Transportowców, który dąży do kształtowania aktywności społecznej i etyki zawodowej, działa na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, a także współdziała z organizacjami związkowymi i ruchami społecznymi w skali krajowej i światowej.