Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej zostały 143 dni, czyli 4 miesiące i 21 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Własności Intelektualnej przypada na 26 kwietnia (piątek).

Światowy Dzień Własności Intelektualnej został ustanowiony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w 2000 roku. Dzień święta upamiętnia wejście w życie konwencji powołującej WIPO w 1970 roku.

Czym jest własność intelektualna? Termin oznacza monopole prawne, tworzone przez wybrane dobra niematerialne (prawo autorskie) oraz wybrane własności przemysłowe (patenty, znaki towarowe). Pierwszy raz określenie własności intelektualnej zostało użyte w 1888 roku przy utworzeniu w Szwajcarii Bureau fédéral de la propriété intellectuell. Istnieją dwie kategorie własności intelektualnej. Pierwsza obejmuje prawo autorskie i prawa pokrewne oraz dotyczy szerokiego spektrum utworów literackich, a także artystycznych, utrwalonych przez zapis, wykonanie lub nagranie. Druga kategoria, zwana własnością przemysłową, obejmuje wynalazki (patenty), znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, oznaczenia geograficzne, a także topografie układów scalonych.

W Polsce Urząd Patentowy RP udziela prawa własności przemysłowej, jednak aby uzyskać ochronę w wielu państwach, należy prowadzić równoległe postępowanie zgłoszeniowe w kilku krajach. Prawa autorskie odnoszące się do pierwszej kategorii nie wymagają żadnych formalności i obowiązują we wszystkich krajach na świecie. W każdym państwie obowiązują regulacje prawne dotyczące ochrony prawa własności intelektualnej. W Polsce ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku o prawie własności przemysłowej oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią podstawowe akty prawne własności intelektualnej. Coraz większe znaczenie odgrywają źródła prawa międzynarodowego oraz prawo wspólnotowe. Na obszarze Unii Europejskiej obowiązują rozporządzenia, a także dyrektywy wydawane wobec prawa wspólnotowego.

W Światowy Dzień Własności Intelektualnej organizowane są wydarzenia, których celem jest przedstawienie wpływu praw autorskich na codziennie życie, promowanie wiedzy na temat prawa własności intelektualnej, czy podkreślenia roli pracy twórców oraz wynalazców na drodze rozwoju społeczeństwa. Wydarzeniu corocznie towarzyszy konkretny temat, wokół którego prowadzone są warsztaty, konferencje czy kampanie w mediach. Dotychczas były to m. in.:

- Zachęcanie do kreatywności
- Własność intelektualna, a Twoja firma
- Pomyśl, wyobraź sobie, stwórz
- Zaczyna się od pomysłu
- Świętowanie innowacji i promowanie poszanowania własności intelektualnej
- Zielone innowacje
- Projektowanie przyszłości
- Kreatywność - kolejna generacja
- Filmy - globalna pasja
- Kreatywność cyfrowa: nowa kultura
- Innowacja - Poprawa życia
- Zmiana władzy: kobiety w innowacji i kreatywności.

Występowanie Światowego Dnia Własności Intelektualnej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek26.04.2022Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2022
Środa26.04.2023Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2023
Sobota26.04.2025Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2025
Niedziela26.04.2026Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2026
Poniedziałek26.04.2027Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2027
Środa26.04.2028Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2028
Czwartek26.04.2029Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2029
Piątek26.04.2030Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 26 kwietnia