Światowy Dzień Wiatru 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Wiatru zostało 255 dni, czyli 8 miesięcy i 11 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Wiatru przypada na 15 czerwca (sobota).

Światowy Dzień Wiatru (ang. Global Wind Day) organizowany jest przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Celem Święta jest promowanie ekologicznych źródeł energii oraz przekazywanie informacji o energii wiatrowej.

Energia uzyskiwana z wiatru wiążę się z globalnym rozwojem i możliwością zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. W tym Dniu organizowane są wydarzenia propagujące energię wiatrową. Święto jest okazją do zapoznania się z działaniem wielkich wiatraków i sposobem pozyskiwania energii z wiatru.

Elektrownia wiatrowa wytwarza energię elektryczna przy pomocy turbin wiatrowych napędzanych siłą wiatru. Podział elektrowni wiatrowych dokonywany jest ze względu na zastosowanie, moc oraz lokalizację. Na potrzeby własne użytkownika budowane są miko- i małe elektrownie. Duże elektrownie wykorzystywane są w sprzedaży energii i wytwarzają moc ponad 50 kW. Mikroelektrownie mają do 100 W, zaś małe elektrownie od 100 W do 50kW. Aby uzyskać 1 MW mocy, wirnik turbiny wiatrowej powinien mieć średnicę około 50 m. Elektrownie wiatrowe pracują około 1500-2000 godzin rocznie, a więc kilkakrotnie mniej niż siłownie konwencjonalne. Potrzeba około 3000 elektrowni wiatrowych o mocy 1 MW aby wyprodukować tyle samo energii elektrycznej co jedna duża siłownia klasyczna.

Energetyka wiatrowa pozwala na osiągnięcie wielu korzyści ekologicznych, gospodarczych oraz społecznych. Elektrownie wiatrowe należą do ekologicznych źródeł energii i nie emitują dużej ilości szkodliwych substancji. Jednak energetyka wiatrowa wciąż w Polsce budzi wiele kontrowersji ze względu na brak odpowiednich regulacji prawnych oraz niskim uświadomieniem społeczeństwa o korzyściach płynących z elektrowni wiatrowych.