Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych 2019

Obchody Światowego Dnia Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych były 11 dni temu.

W 2019 roku Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych przypadł na 15 czerwca (sobota).

Oczekuje się, że praktycznie wszystkie kraje odnotują znaczny wzrost liczby osób starszych w latach 2015–2030, a wzrost będzie szybszy w regionach rozwijających się. Ponieważ liczba osób starszych rośnie, można oczekiwać, że wraz z nią będzie rosła liczba przemocy wobec osób starszych. Chociaż temat tabu dotyczący przemocy wobec osób starszych zaczął zyskiwać widoczność na całym świecie, pozostaje on jednym z najmniej zbadanych rodzajów przemocy w ankietach krajowych i jednym z najmniej poruszanych w krajowych planach działania.

Przemoc wobec osób starszych jest globalnym problemem społecznym, który ma wpływ na zdrowie i prawa człowieka milionów starszych osób na całym świecie oraz kwestię, która zasługuje na uwagę społeczności międzynarodowej.

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w rezolucji 66/127 wyznaczyło 15 czerwca na Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych. To dzień, kiedy cały świat sprzeciwia się nadużyciom i cierpieniom niektórych starszych pokoleń

Występowanie Światowego Dnia Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek15.06.2017Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych 2017
Piątek15.06.2018Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych 2018
Poniedziałek15.06.2020Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych 2020
Wtorek15.06.2021Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych 2021
Środa15.06.2022Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych 2022
Czwartek15.06.2023Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych 2023
Sobota15.06.2024Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych 2024
Niedziela15.06.2025Światowy Dzień Świadomości o Nadużyciach Wobec Osób Starszych 2025

Święta i obchody w kolejnych dniach po 15 czerwca