Światowy Dzień Praw Osób Starszych 2024

Obchody Światowego Dnia Praw Osób Starszych były 40 dni, czyli 1 miesiąc i 10 dni temu.

W 2024 roku obchody Światowego Dnia Praw Osób Starszych przypadły na 15 czerwca (sobota).

Światowy Dzień Praw Osób Starszych został zainicjowany przez Międzynarodową Organizację Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych (ang. International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) oraz Światową Organizację Zdrowia.

Organizatorzy Święta chcą zwrócić szczególną uwagę na złe traktowanie osób starszych przez resztę społeczeństwa. Starsi obywatele wciąż są dyskryminowani i marginalizowani. W wielu krajach starość traktowana jest jako problem i stanowi temat tabu. A podeszły wiek wiąże się z wieloma utrudnieniami wymagającymi pomocy ze strony otoczenia. Od dłuższego czasu zauważalny jest demograficzny proces starzenia się społeczeństwa. Według ekspertów do 2060 roku na każdą osobę w wieku 65+ będzie przypadała tylko jedna osoba w wieku produkcyjnym. Za kilkadziesiąt lat Polska będzie jednym z najstarszym narodów w Europie. A starość wymaga odpowiednich rozwiązań politycznych, bowiem budżet państwa polskiego uzależniony jest od wpływów z wykonywanej pracy przez osoby w wieku produkcyjnym. Dziś na jednego emeryta przypadają cztery osoby pracujące, zaś do 2030 roku tylko dwie.

Wraz z większą ilością osób w wieku emerytalnym pojawiają się nowe zagadnienia, które służą aktywizowaniu seniorów. Powoli zmienia się wizerunek osoby starszej jako schorowanej i zniedołężniałej na człowieka, który dopiero w tym wieku zaczyna odkrywać uroki życia. Światowy Dzień Praw Osób Starszych jest okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy osób starszych oraz upowszechnienia wiedzy o zagwarantowanych prawach seniorów. W tym Dniu organizowane są kampanie edukacyjne, spotkania, konferencje oraz wydarzenia, które walczą z każdym przejawem dyskryminacji. Światowy Dzień Praw Osób Starszych zachęca do wspólnych wysiłków oraz przeprowadzania inicjatyw międzynarodowych o charakterze współpracy międzypokoleniowej. Częste kontakty osób młodych ze starszymi pozwalają na budowanie więzi i szczególnego zrozumienia między różnymi grupami wiekowymi. Solidarność międzypokoleniowa umożliwia wypracowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, które walczą z marginalizacją osób w wieku emerytalnym.

Występowanie Światowego Dnia Praw Osób Starszych w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa15.06.2022Światowy Dzień Praw Osób Starszych 2022
Czwartek15.06.2023Światowy Dzień Praw Osób Starszych 2023
Niedziela15.06.2025Światowy Dzień Praw Osób Starszych 2025
Poniedziałek15.06.2026Światowy Dzień Praw Osób Starszych 2026
Wtorek15.06.2027Światowy Dzień Praw Osób Starszych 2027
Czwartek15.06.2028Światowy Dzień Praw Osób Starszych 2028
Piątek15.06.2029Światowy Dzień Praw Osób Starszych 2029
Sobota15.06.2030Światowy Dzień Praw Osób Starszych 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 15 czerwca