Światowy Dzień Habitatu 2024

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Habitatu zostało 79 dni, czyli 2 miesiące i 18 dni.

W 2024 roku Światowy Dzień Habitatu przypada na 7 października (poniedziałek).

Czym jest habitat? Habitat oznacza kompleks specyficznych warunków środowiska życia określonych populacji organizmów i może odnosić się do siedliska różnych gatunków lub miejsca bytowania danego gatunku. Ale habitat w sensie ludzkim obejmuje miejsce oraz otoczenie życia ludzi, przede wszystkim w środowisku miejskim. Celem Światowego Dnia Habitatu jest dążenie do inicjowania działań skierowanych przeciwko ubóstwu mieszkaniowego. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. Corocznie Światowy Dzień Habitatu obchodzony jest w pierwszy poniedziałek października. Każdego roku, obchody dnia odbywają się według nowego tematu, który porusza poważne zagadnienia dotyczące habitatu.

Kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich zajmuje się Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT). Organizacja powstała w 1978 roku i od tego czasu dąży do rozwiązywania światowych problemów w zakresie urbanistyki i ubóstwa mieszkaniowego. Siedziba główna agencji mieści się w Nairobi w Kenii. UN-HABITAT zatrudnia 400 pracowników oraz 2 000 współpracowników zaangażowanych w różne projekty.

Zwiększająca się liczba populacji wpływa na kształtowanie środowiska miejskiego. Według ekspertów, do 2050 roku populacja na świecie wzrośnie o 50% w porównaniu do 1999 roku. A to wymaga opracowania rozwiązań problemów, które pojawiają się w przypadku zwiększonej liczby ludności. W 2011 roku z okazji Światowego Dnia Habitatu, Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła „wyzwanie 50 – 50 -50”, odnoszące się do zmniejszenia o połowę gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z początku tysiąclecia.

Światowy Dzień Habitatu jest także okazją do opracowania nowych rozwiązań urbanistycznych w dużych aglomeracjach miejskich. Wysokie zagęszczenie ludności przyczynia się do powstawania licznych problemów. Największą na świecie aglomeracją miejską jest Tokio, w którym mieszka około 35 mln ludzi. Na kolejnych miejscach w rankingach znajdują się Chiny (na przykład Shanghai - około 25 mln mieszkańców) oraz Indonezja, gdzie w mieście Dżakarta żyje ponad 26 mln ludzi.