Światowy Dzień Habitatu 2023

Obchody Światowego Dnia Habitatu były 64 dni, czyli 2 miesiące i 3 dni temu.

W 2023 roku obchody Światowego Dnia Habitatu przypadły na 2 października (poniedziałek).

Czym jest habitat? Habitat oznacza kompleks specyficznych warunków środowiska życia określonych populacji organizmów i może odnosić się do siedliska różnych gatunków lub miejsca bytowania danego gatunku. Ale habitat w sensie ludzkim obejmuje miejsce oraz otoczenie życia ludzi, przede wszystkim w środowisku miejskim. Celem Światowego Dnia Habitatu jest dążenie do inicjowania działań skierowanych przeciwko ubóstwu mieszkaniowego. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. Corocznie Światowy Dzień Habitatu obchodzony jest w pierwszy poniedziałek października. Każdego roku, obchody dnia odbywają się według nowego tematu, który porusza poważne zagadnienia dotyczące habitatu.

Kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich zajmuje się Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT). Organizacja powstała w 1978 roku i od tego czasu dąży do rozwiązywania światowych problemów w zakresie urbanistyki i ubóstwa mieszkaniowego. Siedziba główna agencji mieści się w Nairobi w Kenii. UN-HABITAT zatrudnia 400 pracowników oraz 2 000 współpracowników zaangażowanych w różne projekty.

Zwiększająca się liczba populacji wpływa na kształtowanie środowiska miejskiego. Według ekspertów, do 2050 roku populacja na świecie wzrośnie o 50% w porównaniu do 1999 roku. A to wymaga opracowania rozwiązań problemów, które pojawiają się w przypadku zwiększonej liczby ludności. W 2011 roku z okazji Światowego Dnia Habitatu, Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła „wyzwanie 50 – 50 -50”, odnoszące się do zmniejszenia o połowę gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z początku tysiąclecia.

Światowy Dzień Habitatu jest także okazją do opracowania nowych rozwiązań urbanistycznych w dużych aglomeracjach miejskich. Wysokie zagęszczenie ludności przyczynia się do powstawania licznych problemów. Największą na świecie aglomeracją miejską jest Tokio, w którym mieszka około 35 mln ludzi. Na kolejnych miejscach w rankingach znajdują się Chiny (na przykład Shanghai - około 25 mln mieszkańców) oraz Indonezja, gdzie w mieście Dżakarta żyje ponad 26 mln ludzi.

Występowanie Światowego Dnia Habitatu w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek04.10.2021Światowy Dzień Habitatu 2021
Poniedziałek03.10.2022Światowy Dzień Habitatu 2022
Poniedziałek07.10.2024Światowy Dzień Habitatu 2024
Poniedziałek06.10.2025Światowy Dzień Habitatu 2025
Poniedziałek05.10.2026Światowy Dzień Habitatu 2026
Poniedziałek04.10.2027Światowy Dzień Habitatu 2027
Poniedziałek02.10.2028Światowy Dzień Habitatu 2028
Poniedziałek01.10.2029Światowy Dzień Habitatu 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 2 października