Światowy Dzień Habitatu 2020

Obchody Światowego Dnia Habitatu były 22 dni temu.

W 2020 roku obchody Światowego Dnia Habitatu przypadły na 5 października (poniedziałek).

Czym jest habitat? Habitat oznacza kompleks specyficznych warunków środowiska życia określonych populacji organizmów i może odnosić się do siedliska różnych gatunków lub miejsca bytowania danego gatunku. Ale habitat w sensie ludzkim obejmuje miejsce oraz otoczenie życia ludzi, przede wszystkim w środowisku miejskim. Celem Światowego Dnia Habitatu jest dążenie do inicjowania działań skierowanych przeciwko ubóstwu mieszkaniowego. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. Corocznie Światowy Dzień Habitatu obchodzony jest w pierwszy poniedziałek października. Każdego roku, obchody dnia odbywają się według nowego tematu, który porusza poważne zagadnienia dotyczące habitatu.

Kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich zajmuje się Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT). Organizacja powstała w 1978 roku i od tego czasu dąży do rozwiązywania światowych problemów w zakresie urbanistyki i ubóstwa mieszkaniowego. Siedziba główna agencji mieści się w Nairobi w Kenii. UN-HABITAT zatrudnia 400 pracowników oraz 2 000 współpracowników zaangażowanych w różne projekty.

Zwiększająca się liczba populacji wpływa na kształtowanie środowiska miejskiego. Według ekspertów, do 2050 roku populacja na świecie wzrośnie o 50% w porównaniu do 1999 roku. A to wymaga opracowania rozwiązań problemów, które pojawiają się w przypadku zwiększonej liczby ludności. W 2011 roku z okazji Światowego Dnia Habitatu, Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła „wyzwanie 50 – 50 -50”, odnoszące się do zmniejszenia o połowę gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z początku tysiąclecia.

Światowy Dzień Habitatu jest także okazją do opracowania nowych rozwiązań urbanistycznych w dużych aglomeracjach miejskich. Wysokie zagęszczenie ludności przyczynia się do powstawania licznych problemów. Największą na świecie aglomeracją miejską jest Tokio, w którym mieszka około 35 mln ludzi. Na kolejnych miejscach w rankingach znajdują się Chiny (na przykład Shanghai - około 25 mln mieszkańców) oraz Indonezja, gdzie w mieście Dżakarta żyje ponad 26 mln ludzi.

Występowanie Światowego Dnia Habitatu w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek01.10.2018Światowy Dzień Habitatu 2018
Poniedziałek07.10.2019Światowy Dzień Habitatu 2019
Poniedziałek04.10.2021Światowy Dzień Habitatu 2021
Poniedziałek03.10.2022Światowy Dzień Habitatu 2022
Poniedziałek02.10.2023Światowy Dzień Habitatu 2023
Poniedziałek07.10.2024Światowy Dzień Habitatu 2024
Poniedziałek06.10.2025Światowy Dzień Habitatu 2025
Poniedziałek05.10.2026Światowy Dzień Habitatu 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 5 października

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego - 6 października
Dzień Borsuka - 6 października
Dzień Efektywności Energetycznej - 7 października
Światowy Dzień Wzroku - 8 października
Międzynarodowy Dzień Podologii - 8 października
Dzień Pierogów - 8 października
Światowy Dzień Ośmiornicy - 8 października
Światowy Dzień Jaja - 9 października
Światowy Dzień Poczty - 9 października
Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci - 10 października
Światowy Dzień Bezdomnych - 10 października
Światowy Dzień Owsianki - 10 października
Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej - 10 października
Dzień Świadomości Nowotworów Neuroendokrynnych - 10 października
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - 10 października
Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - 10 października
Dzień Drzewa - 10 października
Dzień Gier Planszowych - 10 października
Święto Żołnierza Rezerwy - 10 października