Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci 2020

Obchody Światowego Dnia przeciw Karze Śmierci były 46 dni, czyli 1 miesiąc i 15 dni temu.

W 2020 roku obchody Światowego Dnia przeciw Karze Śmierci przypadły na 10 października (sobota).

Światowy Dzień przeciwko Karze Śmierci to dzień do opowiedzenia się za zniesieniem od kary śmierci i do podnoszenia świadomości warunków i okoliczności, które mają wpływ na więźniów z wyrokami śmierci. Dzień został po raz pierwszy zorganizowany przez Światową Koalicję Przeciw Karze Śmierci w 2003 r. Od tego czasu odbywa się co roku 10 października.

Dzień jest wspierany przez liczne organizacje pozarządowe i rządy na całym świecie, w tym Amnesty International, Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. W dniu 26 września 2007 r. Rada Europy ogłosiła również 10 października Europejskim Dniem Przeciwko Karze Śmierci. Decyzja została podjęta większością głosów państw członkowskich należących do Rady Europy. Do 2010 roku, 13 protokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który znosił karę śmierci: „we wszystkich okolicznościach, nawet za czyny popełnione w czasie wojny lub nieuchronnego zagrożenia wojną” został ratyfikowany przez 40 spośród 47 krajów Rady Europy. W Polsce, kara śmierci nie jest wykonywana od ponad 20 lat, a od 1998 roku nie znajduje się w Kodeksie Karnym. Ostatecznie, kara śmierci we wszystkich okolicznościach (także w okresie wojny) została zniesiona w 2013 roku.

W Chinach corocznie przeprowadza się tysiące egzekucji, ale dane dotyczące wykonywania kary śmierci są utajnione. Kolejnym krajem, w którym wykonuje się karę śmierci jest Jemen. Wyroki śmierci w Jemenie są ogłaszane po zakończeniu postępowania sądowego i naruszają międzynarodowe standardy dotyczące sprawiedliwego procesu. Ostatnim państwem w Europie, w którym orzeka się i wykonuje karę śmierci jest Białoruś. Corocznie w tym kraju przeprowadza się kilka wyroków śmierci. Egzekucja jest wyjątkowo okrutna. Więźniowie wprowadzani są do pomieszczenia, w którym informowani są o odrzuceniu ich prośby o ułaskawieniu. Następnie, więźniowi zasłania się oczy i wiąże ręce za plecami. Więzień zmuszany jest do uklęknięcia, a następnie zabijany poprzez strzał w głowę. Rodziny skazanych nie są informowane o dniu wykonania egzekucji i miejscu pochówku więźnia. Zawiadamiane są o przeprowadzonym wyroku śmierci po upływie kliku dni lub tygodni. Kodeks Krany Białorusi zezwala władzom na odmowę wydania ciała lub udzielenia szczegółowych informacji dotyczących miejsca pochówku. Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. sytuacji praw człowieka na Białorusi niejednokrotnie mówił, że wykonywana w tym kraju kara śmierci stanowi nieludzkie traktowanie.

Występowanie Światowego Dnia przeciw Karze Śmierci w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa10.10.2018Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci 2018
Czwartek10.10.2019Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci 2019
Niedziela10.10.2021Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci 2021
Poniedziałek10.10.2022Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci 2022
Wtorek10.10.2023Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci 2023
Czwartek10.10.2024Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci 2024
Piątek10.10.2025Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci 2025
Sobota10.10.2026Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 października