Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2022

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zostało 57 dni, czyli 1 miesiąc i 27 dni.

W 2022 roku Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypada na 10 października (poniedziałek).

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Celem Święta jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na problematykę chorób psychicznych oraz dążenie do promowania właściwych postaw ludzkich wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Corocznie obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowane są na podstawie jednego, głównego tematu. Np. hasło „Zdrowie psychiczne i seniorzy” propagowało działania dążące do zwiększenia świadomości społecznej wobec problemów osób starszych cierpiących na choroby psychiczne, jak depresja czy choroba Alzheimera.

Zdrowie psychiczne w nierównym świecie to hasło Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego na 2021 r.

Temat ten został wybrany w globalnym głosowaniu z udziałem członków, interesariuszy i sympatyków Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego, ponieważ świat jest coraz bardziej spolaryzowany, bardzo bogaci stają się bogatsi, a liczba ludzi żyjących w ubóstwie jest wciąż zbyt wysoka. W 2020 r. podkreślono nierówności ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, orientację seksualną i tożsamość płciową oraz brak poszanowania praw człowieka w wielu krajach, w tym w przypadku osób żyjących z chorobami psychicznymi. Takie nierówności mają wpływ na zdrowie psychiczne ludzi.

Temat ten, wybrany na rok 2021, podkreśli, że dostęp do usług w zakresie zdrowia psychicznego pozostaje nierówny, przy czym od 75% do 95% osób z zaburzeniami psychicznymi w krajach o niskich i średnich dochodach w ogóle nie ma dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego, a dostęp do nich kraje o wysokich dochodach nie są dużo lepsze. Brak inwestycji w zdrowie psychiczne nieproporcjonalne do ogólnego budżetu opieki zdrowotnej przyczynia się do luki w leczeniu zdrowia psychicznego.

Wiele osób z chorobami psychicznymi nie otrzymuje leczenia, do którego mają prawo i na które zasługują, a wraz ze swoimi rodzinami i opiekunami nadal doświadcza napiętnowania i dyskryminacji. Przepaść między „posiadającymi” a „nieposiadającymi” powiększa się coraz bardziej i nadal istnieje niezaspokojona potrzeba opieki nad osobami z problemami zdrowia psychicznego.

Nasze miejsca pracy są mikrokosmosem szerszej społeczności, a sposób, w jaki wchodzimy w interakcje ze współpracownikami, może wpływać na to, jak ogólnie traktujemy ludzi. Uznanie, że różnorodność i nierówność istnieją zarówno w społeczności, jak iw miejscu pracy, pomaga nam zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób nasze własne działania mogą pomóc lub pogorszyć zdrowie psychiczne naszych współpracowników.


Inne dotychczasowe tematy przewodnie tego wydarzenia to m. in.:
- Ruch na rzecz zdrowia psychicznego: inwestujmy (2020)
- Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie samobójstwom (2019)
- Młodzi ludzie i zdrowie psychiczne w zmieniającym się świecie (2018)
- Zdrowie psychiczne w miejscu pracy (2017)
- Pierwsza pomoc psychologiczna (2016)
- Godność i zdrowie psychiczne (2015)
- Życie ze schizofrenią (2014)
- Zdrowie psychiczne i osoby starsze (2013)
- Depresja, globalny kryzys (2012)
- Inwestujmy w zdrowie psychiczne (2011)
- Zdrowie psychiczne w zmieniającym się świecie: wpływ kultury i różnorodności
- Zdrowie psychiczne w podstawowej opiece zdrowotnej: poprawa leczenia i promowanie zdrowia psychicznego
- Zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne przez całe życie
- Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży
- Skutki traumy i przemocy u dzieci i młodzieży
- Zdrowie psychiczne i praca
- Zdrowie psychiczne i starzenie się
- Zdrowie psychiczne i prawa człowieka
- Dzieci i zdrowie psychiczne
- Kobiety i zdrowie psychiczne.

Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego w ciągu kilkunastu lat zaburzenia psychiczne staną się jednym z głównych problemów zdrowotnych. Eksperci alarmują, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz więcej osób zapada na choroby psychiczne. Codzienny stres, dynamiczne tempo życia oraz brak czasu na odpoczynek sprzyjają pojawieniu się zaburzeń w sferze emocjonalnej oraz psychicznej. Według lekarzy występuje około 360 chorób psychicznych. Obecnie co druga osoba ma sporadycznie objawy nerwicy, ale co piąty człowiek trwałe odczuwa objawy tej choroby. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że 20% ludności cierpi na zróżnicowane choroby psychiczne. Na świecie prawie 50 mln osób choruje na schizofrenię, jedną z najpoważniejszych i jednocześnie najczęściej występujących chorób psychicznych. W Polsce prawie 8 mln osób cierpi na zaburzenia psychiczne w wieku od 18 do 64 lat. Niestety, są one wciąż dyskryminowane oraz marginalizowane przez społeczeństwo. W całej Polsce około 15% osób cierpi na depresję, 13% choruje na zaburzenia lękowe, około miliona osób dotyka choroba afektywna dwubiegunowa, zaś na schizofrenię choruje prawie 400 tys. ludzi. Z badań prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że do 2030 roku depresja może stać się najbardziej powszechną dolegliwością zdrowotną.

Niestety, wciąż w społeczeństwie polskim funkcjonują krzywdzące stereotypy dotyczące osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, które sprawiają, że wiele chorych wstydzi się szukać pomocy u psychologów lub psychiatrów.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego celebruje świadomość globalnej społeczności w empatyczny sposób, z jednoczącym głosem, pomagając ludziom czuć nadzieję , umożliwiając im podjęcie działań i tworzenie trwałych zmian.

Występowanie Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota10.10.2020Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2020
Niedziela10.10.2021Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2021
Wtorek10.10.2023Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2023
Czwartek10.10.2024Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2024
Piątek10.10.2025Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2025
Sobota10.10.2026Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2026
Niedziela10.10.2027Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2027
Wtorek10.10.2028Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Dzień Kolumba
Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Dzień Ludności Rdzennej
Kanada 🇨🇦 - Święto Dziękczynienia
Austria 🇦🇹 - Dzień Plebiscytu Narodowego (Karyntia)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 października