Wielki Czwartek 2024

Obchody Wielkiego Czwartku były 58 dni, czyli 1 miesiąc i 27 dni temu.

W 2024 roku obchody Wielkiego Czwartku przypadły na 28 marca (czwartek).

Wielki Czwartek obchodzony jest w Wielkim Tygodniu, 3 dni przed Wielkanocą. Uroczyste obchody rozpoczyna Triduum Paschalne, w czasie którego wierni wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielki Czwartek jest wyjątkowym świętem kapłanów. W tym Dniu liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowioną przez Jezusa Eucharystię oraz kapłaństwo służebne. Przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego odprawiana jest rankiem szczególna Msza św. Krzyżma. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami odprawia msze, w czasie której święci oleje służące do całorocznego udzielania sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych. Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma nawiązuje do symboliki jedności duchowieństwa diecezji.

Wieczorem w kościołach parafialnych i zakonnych Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne związane z tradycyjnymi rytuałami. Przed rozpoczęciem mszy opróżnianie jest tabernakulum, w którym przez cały czas przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Od tej chwili aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje puste.

Msza św. wyraża dziękczynienie za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Jezus Chrystus podczas tradycyjnej uczty paschalnej zainicjował Eucharystię, w postaci poświęconego chleba i wina. Słowa Zbawiciela: „To czyńcie na Moją pamiątkę" uważane są za początek służebnego kapłaństwa.

Podczas śpiewy hymnu „Chwała na wysokości Bogu" biją dzwony. Po homilii następuje obrzęd umywania nóg. Główny przełożony wspólnoty kościelnej umywa i całuje stopy dwunastu mężczyznom. Obrzęd symbolizuje gest Jezusa Chrystusa i stanowi potwierdzenie służebności Kościoła wobec wiernych.

Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. W tym miejscu rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Z ołtarza zostają zdjęte wszelkie ozdoby, świece i obrus, co symbolizuje znak odejścia Jezusa, kiedy po Ostatniej Wieczerzy został pojmany. Ołtarz pozostaje bez ozdób aż do Wigilii Paschalnej. Sam ołtarz jest symbolem Chrystusa. Kiedyś zmywano mensę ołtarzową wodą z winem, co stanowiło znak wypłynięcia krwi oraz wody z serca Jezusa. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a Wieczna lampka zgaszona.

Występowanie Wielkiego Czwartku w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek14.04.2022Wielki Czwartek 2022
Czwartek06.04.2023Wielki Czwartek 2023
Czwartek17.04.2025Wielki Czwartek 2025
Czwartek02.04.2026Wielki Czwartek 2026
Czwartek25.03.2027Wielki Czwartek 2027
Czwartek13.04.2028Wielki Czwartek 2028
Czwartek29.03.2029Wielki Czwartek 2029
Czwartek18.04.2030Wielki Czwartek 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 28 marca