Nowy Rok Prawosławny 2025

Do najbliższych obchodów Starego Nowego Roku zostało 211 dni, czyli 6 miesięcy i 27 dni.

W 2025 roku Nowy Rok Prawosławny przypada na 14 stycznia (wtorek).

Stary Nowy Rok, bo tak określany jest dzień Nowego Roku w Prawosławiu obchodzony jest 14 stycznia wg. kalendarza gregoriańskiego. W Cerkwi prawosławnej to także dzień obchodów Obrzezania Pańskiego i dzień św. Bazylego Wielkiego, ojca Kościoła.

Kalendarz juliański a kalendarz gregoriański
Aktualnie różnica między datami w kalendarzu gregoriańskim (nowy porządek) i juliańskim (stary porządek) wynosi 13 dni, ale ta różnica zmienia się na przestrzeni wieków. Reformy kalendarza dokonano w 1582 roku (za panowania papieża Grzegorza XIII) - po 4 października 1582 r. w nowym porządku nastąpiła data 15 października. Reformy dokonano w ten sposób aby data równonocy wiosennej ponownie przypadał 21 marca. Piszemy o reformie, ale różnice w zasadach są niewielkie. Główną różnicą było ominięcie wcześniej wspomnianych 10 dni w 1582 r. oraz skorygowanie zasad obliczania lat przestępnych. Od 1700 do 1800 r. różnica wynosiła 11 dni, a od 1800 do 1900 r. 12 dni - od 2100 r. będzie to już 14 dni.

Zmian dokonano aby zapobiegać opóźnianiu się kalendarza względem roku zwrotnikowego. Kalendarz juliański (opracowany i używany jeszcze przed narodzeniem Chrystusa) spóźnia się o 1 dzień na 128 lat, kalendarz gregoriański spóźnia się o 1 dzień na 3322 lata. Nowy porządek wraz z ogłoszeniem został wprowadzony tylko w 4 krajach (Hiszpania, Portugalia, Polska i większość Włoch), a następnie w kolejnych krajach katolickich. Kraje protestanckie nieco później - protestanckie Niemcy od 1700 a Wielka Brytania kalendarz gregoriański przyjęła dopiero pod koniec XVIII wieku. Przy kalendarzu juliański pozostały Kościoły obrządku wschodniego. Kościół prawosławny i kościół greckokatolicki w Polsce (a także na Ukrainie, w Rosji czy Białorusi) do wyznaczania dat świat nadal bazują na kalendarzu juliańskim, choć coraz częściej w układzie nowego porządku (jak na naszej stronie). Ciekawostką może być fakt, że w niektórych krajach (np. w Rumunii) Kościoły prawosławne posługują się już kalendarzem wg nowego porządku, choć daty świąt Wielkanocy Prawosławnej i świąt z nią związanych ustalane są wg dawnych zasad kalendarza juliańskiego.

Występowanie Starego Nowego Roku w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota14.01.2023Nowy Rok Prawosławny 2023
Niedziela14.01.2024Nowy Rok Prawosławny 2024
Środa14.01.2026Nowy Rok Prawosławny 2026
Czwartek14.01.2027Nowy Rok Prawosławny 2027
Piątek14.01.2028Nowy Rok Prawosławny 2028
Niedziela14.01.2029Nowy Rok Prawosławny 2029
Poniedziałek14.01.2030Nowy Rok Prawosławny 2030
Wtorek14.01.2031Nowy Rok Prawosławny 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 14 stycznia