Sobór Trzech Wielkich Hierarchów 2025

Do najbliższych obchodów Soboru Trzech Wielkich Hierarchów zostało 258 dni, czyli 8 miesięcy i 13 dni.

W 2025 roku Sobór Trzech Wielkich Hierarchów przypada na 12 lutego (środa).

12 lutego w Kościele prawosławnym wspomina się Trzech Świętych Hierarchów, na których naukach opiera się liturgia Wschodu. To św. Bazyli Wielki, św. Grzegorz Teolog i św. Jan Chryzostom.

Trzech Wielkich Teologów ma niepodważalne miejsce w historii Kościoła. Cała trójka żyła w drugiej połowie IV wieku, w czasach kiedy Kościół nie był jeszcze podzielony. Z jednej strony były to dobre czasy, bowiem po edykcie Konstantyna Wielkiego z 313 roku Kościół rozpowszechniał się i umacniał swoją pozycję w społeczeństwie, jednak z drugiej pojawiło się wiele błędnych nauk i herezji, które dzieliły wiernych. Ogromną zasługą św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza Teologa i św. Jana Chryzostoma w tej sytuacji było bronienie i objaśnianie ludziom zasad wiary chrześcijańskiej.

Św. Bazyli Wielki urodził się w 329 roku w zamożnej rodzinie chrześcijańskiej z Cezarei Kapadockiej. Bazyli i jego rodzeństwo kontynuowali tradycje familii, aż trzech z nich zostało biskupami i świętymi Kościoła (ten zaszczyt spotkał jeszcze siostrę Makrynę). Bazyli założył m. in. monaster nad rzeką Irys, szkołę dla młodzieży, był nauczycielem, pustelnikiem i biskupem. Po objęciu tej ostatniej funkcji w dużej mierze wpłynął na reformę liturgiczną i organizację życia kościelnego. Prowadził rozległą działalność charytatywną - zakładał przytułki, szpitale czy domy dla biednych. W czasie klęski głodu nie miał oporów by sprzedać dobra kościelne i kupić chleb głodnym.

Losy Bazylego w pewnym momencie splotły się ze św. Grzegorzem z Nazjanzu, swoim rówieśnikiem. W latach 352-356 studiowali razem w Atenach, później wspólnie prowadzili pustelniczy tryb życia. Grzegorz ceniony był jako mówca, a za pięć mów teologicznych „O Bóstwie Słowa” Kościół nadał mu tytuł „Teologa”. Był też biskupem Konstantynopola, a gdy odchodził z tej funkcji prosił o następcę, który będzie godnym reprezentantem Kościoła.

W tym momencie „pojawia” się trzeci Święty Hierarcha, a więc św. Jan Chryzostom, który objął katedrę konstantynopolitańską. Św. Jan zreformował życie kościelne i podobnie jak św. Bazyli zakładał szpitale i domy dla biednych. Dał się poznać przede wszystkim jako bezkompromisowy duchowny. Potępiał wystawne i niemoralne życie księży i bogaczy, także tych ze świecznika. Przykładem jest cesarzowa Eudoksja, wskutek której intrygi został wygnany i zginął z wycieńczenia. Jego pseudonim nawiązuje do znakomitych umiejętności retorycznych „Chryzostomos”, czyli „Złotousty”.

Występowanie Soboru Trzech Wielkich Hierarchów w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela12.02.2023Sobór Trzech Wielkich Hierarchów 2023
Poniedziałek12.02.2024Sobór Trzech Wielkich Hierarchów 2024
Czwartek12.02.2026Sobór Trzech Wielkich Hierarchów 2026
Piątek12.02.2027Sobór Trzech Wielkich Hierarchów 2027
Sobota12.02.2028Sobór Trzech Wielkich Hierarchów 2028
Poniedziałek12.02.2029Sobór Trzech Wielkich Hierarchów 2029
Wtorek12.02.2030Sobór Trzech Wielkich Hierarchów 2030
Środa12.02.2031Sobór Trzech Wielkich Hierarchów 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 12 lutego