Światowy Dzień Toalet 2019

Obchody Światowego Dnia Toalet były 21 dni temu.

W 2019 roku Światowy Dzień Toalet przypadł na 19 listopada (wtorek).

Historia Światowego Dnia Toalet zaczyna się od początku XXI wieku. W 2001 roku w Singapurze została powołana Światowa Organizacja Toaletowa (World Toilet Organisation - WTO), która rozpoczęła walkę o podwyższenie standardów toalet na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem szaletów publicznych. Założycielem organizacji oraz inicjatorem corocznych konferencji World Toilet Summit jest Jak Sim.

Brak toalet to przede wszystkim poważny problem światowy. Według danych statystycznych prawie co druga osoba nie ma dostępu do ubikacji. Brak toalet to nie tylko setki milionów ton trujących odchodów, ale także straty dla gospodarki wynoszące miliardy dolarów. Niedawno Bank Światowy policzył wydatki dotykające kraje Trzeciego Świata, wynikające z braku podstawowego systemu sanitarnego. Na przykład w Beninie, gdzie mieszka 8 mln ludzi i brakuje miliona toalet, coroczne załatwianie się na świeżym powietrzu przynosi 75 mln dolarów strat, zaś w Nigerii brak infrastruktury sanitarnej kosztuje 3 mld dolarów rocznie. W skali całego kontynentu afrykańskiego straty spowodowane brakiem odpowiednich warunków sanitarnych wynoszą aż 6 mld dolarów. Również czas poświęcony na poszukiwanie miejsca odpowiedniego do zaspokojenia potrzeby fizjologicznej przynosi w Afryce 550 mln wydatków każdego roku.

Każdy człowiek produkuje przez całe życie około 6 ton odchodów, ale aż 40% z nich ląduje na obszarach użytkowanych przez ludzi. W taki sposób swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają najbiedniejsi mieszkańcy Indii, Chin, Afryki oraz pozostałych regionów świata. Według ekspertów ONZ prawie 3 mld osób na całym świecie cierpi na brak toalet.

Na obszarach, w których brakuje infrastruktury sanitarnej znacznie wzrasta ryzyko epidemiologiczne. Przykładem jest Irak, gdzie po bombardowaniach nieczynne kanalizacje stały się źródłem cholery. Niestety, problem braku toalet także dotyka miasta, które posiadają kanalizację, ale koszt oczyszczalni ścieków jest zbyt wysoki i większość odchodów trafia do rzek. Przez zaniedbania sanitarne na całym świecie prawie 135 mln ludzi każdego roku choruje na infekcje pasożytnicze, a biegunka wywołana brakiem higieny codziennie zabija 5 tys. dzieci poniżej piątego roku życia.

Światowy Dzień Toalet jest próbą przełamania tabu i zwrócenia uwagi na poważne konsekwencje zdrowotne oraz gospodarcze braku toalet. Bez odpowiednich rozwiązań, każdego roku ten problem będzie nasilał się, jednocześnie przynosząc ogromne straty w postaci zmniejszonej liczby światowego społeczeństwa oraz dużych wydatków. Każdego roku wydarzeniu towarzyszy konkretne hasło, np.:

- Toalety i żywienie
- Toalety i miejsca pracy
- Ścieki
- Kiedy natura wzywa.