Dzień Judaizmu 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Judaizmu zostały 213 dni, czyli 6 miesięcy i 29 dni.

W 2025 roku Dzień Judaizmu przypada na 17 stycznia (piątek).

Dzień Judaizmu corocznie obchodzony jest przez Kościół katolicki 17 stycznia, w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Święto zostało ustanowione w 1997 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Celem Dnia Judaizmu jest budowanie więzi oraz pogłębianie dialogu pomiędzy przedstawicielami wyznania chrześcijańskiego i żydowskiego. Komitet ds. Dialogu z Judaizmem został powołany w 1996 roku i od tego czasu prowadzone są działania opierające się na wspólnej życzliwości, dążące do propagowania zrozumienia i dialogu ze zróżnicowanymi środowiskami religijnymi.

Coroczne główne obchody święta odbywają się w wybranym mieście pod różnym hasłem. Pierwsze wydarzenie tego typu w 1998 roku w Warszawie zorganizowano pod hasłem: „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”. Od tego czasu Dzień Judaizmu gości w różnych polskich miastach takich jak Łódź, Wrocław, Białystok, Kraków, Poznań czy Katowice. W tym dniu poszczególne diecezje kościelne przygotowują wezwania do modlitwy powszechnej, przeprowadzają nabożeństwa Słowa Bożego, organizują spotkania modlitewne oraz spotkania z przedstawicielami gmin żydowskich.

Dzień Judaizmu także jest lokalnie obchodzony w różnych miejscowościach, w których organizowane są wydarzenia artystyczne, kulturalne oraz religijne. Według nauk papieża Jana Pawła II religia żydowska jest ściśle związana z religią chrześcijańską, zaś Dzień Judaizmu stwarza drogę do poznania judaistycznych źródeł chrześcijaństwa przez katolików. Dialog pomiędzy religiami pozwala na głębsze zrozumienie wyznawanych wartości oraz pozwala na przezwyciężenie konfliktów. Według Piotra Kadliczka, przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, do gmin żydowskich należy ok. 4 tys. osób, natomiast społeczność żydowska szacowana jest na ok. 20 tys. Polska jest drugim po Włoszech krajem europejskim, który postanowił obchodzić Dzień Judaizmu (święto organizowane jest także w Austrii, Holandii, Szwajcarii).