Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej 2023

Obchody Święta Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej były 8 dni temu.

W 2023 roku obchody Święta Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej przypadły na 19 stycznia (czwartek).

Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej przypadające na dzień 19 stycznia zostało ustanowione 6 stycznia 2005 roku na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej.

Historia prokuratury powszechnej i wojskowej została ukształtowana na przełomie XVIII i XIX wieku, ale źródła powstania tej instytucji znajdują się już w XVI wiecznej Rzeczpospolitej. W tych czasach podstawa funkcjonowania wojska polskiego była zorganizowana na zasadzie pospolitego ruszenia, narodowego i cudzoziemskiego autoramentu. Pierwszym oskarżycielem znanym z dokumentów w polskich siłach zbrojnych był „profos”, inaczej podoficer aresztu wojskowego. Został ustanowiony przez króla Stefana Batorego na mocy „Artykułów wszemu rycerstwu” w 1581 roku, zaś według ustawy sejmowej z 1621 roku na temat sądownictwa pospolitego ruszenia, oskarżycielem był kasztelan. Pierwszym pełnym zbiorem przepisów proceduralnych, szczegółowo określających działanie oskarżyciela wojskowego była „Ordynacja sądów wojskowych za panowania króla J. Mości Jana Kazimierza postanowiona”, pochodząca z 1649 roku. Poszczególne procedury prawa wojskowego zostały zaczerpnięte z zachodniego prawa, zwłaszcza z prawa szwedzkiego, na przykład zostały ustanowione sądy wyższe oraz niższe pułkowe nad piechotą.

Jednym z ważnych aktów przyczyniających się do dalszego rozwoju instytucji prokuratora wojskowego jest Kodeks Wojskowy i Kodeks Postępowania Sądowego, wydany w 1863 roku przez Rząd Narodowy. Według Kodeksu proces sądowy był wszczynany po wniesieniu sprawy przez uprawnionego oskarżyciela zwanego „prokuratorem”. Okres odzyskania przez Polskę niepodległości był znaczący w formowaniu instytucji prokuratury wojskowej. W dniu 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo Józefowi Piłsudskiemu, który 22 listopada objął stanowisko Naczelnego Wodza. Józef Piłsudski na mocy przyznanych uprawnień wydał 19 stycznia 1919 roku dekret nazwany „ustawą o tymczasowej organizacji sądowej Wojska Polskiego”, obejmującą ustrój sądów, prokuratur wojskowych oraz powołaniem oficerskiego korpusu sądowego. Pierwszym Naczelnym Prokuratorem Wojskowym był gen. bryg. Aleksander Pik. W trakcie II Wojny Światowej zwierzchnik sądowo-karny był odpowiedzialny za wyznaczanie oficerów pełniących przy sądach wojennych funkcję oskarżycieli publicznych. W czasach powojennych nie stosowano polskich kodeksów i ustaw regulujących, ale uchwalano własne normy regulujące prawo karne, materialne i procesowe. Akty prawne obowiązywały do 1944 roku, gdy w życie weszły „Prawa o Ustroju Sądów i Prokurator Wojskowych”.

W dniu 20 lipca 1959 roku uchwalono ustawę o Prokuraturze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, mającą na celu ujednolicenie prokuratury wojskowej oraz powszechnej. Funkcję kierowania działalnością wojskowych jednostek organizacyjnych pełnił Naczelny Prokurator Wojskowy. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku określa aktualną działalność wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. Celem prokuratury jest zapewnienie praworządności oraz opieka nad ściganiem przestępstw.

Występowanie Święta Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek19.01.2021Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej 2021
Środa19.01.2022Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej 2022
Piątek19.01.2024Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej 2024
Niedziela19.01.2025Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej 2025
Poniedziałek19.01.2026Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej 2026
Wtorek19.01.2027Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej 2027
Środa19.01.2028Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej 2028
Piątek19.01.2029Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Kalendarz Prawosławny ☦ - Święto Chrztu Pańskiego

Święta i obchody w kolejnych dniach po 19 stycznia