Dzień Służby Cywilnej 2022

Obchody Dnia Służby Cywilnej były 26 dni temu.

W 2022 roku obchody Dnia Służby Cywilnej przypadły na 11 listopada (piątek).

Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest 11 listopada w celu podkreślenia ważniej roli służby cywilnej i administracji państwowej. Data Święta wynika z postanowienia kierownictwa Urzędu Służby Cywilnej o zainicjowaniu Dnia, który miał wskazywać na znaczący charakter służby cywilnej w niepodległym oraz demokratycznym Państwie Polskim. Dzień Święta nawiązuje do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Od tego momentu rozpoczął się w administracji proces odbudowy struktury państwowości. W tym Dniu uroczystości organizowane są również dla pracowników cywilnych w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych i Policji. W Policji od 2009 roku obowiązuje Dzień Pracowników Cywilnych, zaś same obchody związane są z przyznaniem wyróżnień pracownikom za rzetelną pracę oraz wkład w lepszą jakość pracy urzędów administracji rządowej w kraju.

Utworzenie w II Rzeczpospolitej korpusu służby cywilnej spotkało się trudnościami wynikającymi z pozostałości po zaborach. Brak niepodległego państwa przyczynił się do problemów z wykształceniem własnych modelu administracji publicznej. Przyjęta forma administracji w 1918 roku opierała się częściowo na systemach stosowanych w państwach zaborczych. Dopiero przyjęta 17 lutego 1922 roku ustawa o państwowej służbie cywilnej określała model administracji państwowej i obowiązywała przez cały okres II Rzeczypospolitej. W 1974 roku dokonano zniesienia ówczesnego dokumentu na rzecz znowelizowanych przepisów w kodeksie pracy. W tym samy roku Rada Ministrów wprowadziła zasadę odpowiedniej postawy ideowo-moralnej pracownika służby cywilnej, co stanowiło potwierdzenie jej upolitycznienia. Dopiero w 1989 roku, wraz z przełomem ustroju politycznego, powrócono do idei służby cywilnej jako pracy na rzecz dobra państwa i całego społeczeństwa. Obecna funkcjonuje ona według zasad zawartych w ustawie z 2009 roku. Aktualna ustawa umożliwia dokonanie oceny jakości pracy członków korpusu służby cywilnej oraz określa system podnoszenia kwalifikacji i indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników cywilnych.

Występowanie Dnia Służby Cywilnej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa11.11.2020Dzień Służby Cywilnej 2020
Czwartek11.11.2021Dzień Służby Cywilnej 2021
Sobota11.11.2023Dzień Służby Cywilnej 2023
Poniedziałek11.11.2024Dzień Służby Cywilnej 2024
Wtorek11.11.2025Dzień Służby Cywilnej 2025
Środa11.11.2026Dzień Służby Cywilnej 2026
Czwartek11.11.2027Dzień Służby Cywilnej 2027
Sobota11.11.2028Dzień Służby Cywilnej 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Dzień Weteranów
Francja 🇫🇷 - Święto Zakończenia I Wojny Światowej
Kanada 🇨🇦 - Dzień Pamięci
Austria 🇦🇹 - Dzień Św. Marcina (Burgenland)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 11 listopada