Dzień Służby Cywilnej 2025

Do najbliższych obchodów Dnia Służby Cywilnej zostało 237 dni, czyli 7 miesięcy i 22 dni.

W 2025 roku Dzień Służby Cywilnej przypada na 17 lutego (poniedziałek).

We wrześniu 2023 roku polski Parlament uchwalił ustawę o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg zmian w funkcjonowaniu służby cywilnej. Jedną z ważniejszych zmian jest ustanowienie Dnia Służby Cywilnej, który od 2024 r. obchodzony jest 17 lutego - w rocznicę uchwalenia pierwszej ustawy o państwowej służbie cywilnej z 1922 roku.

Celem ustanowienia Dnia Służby Cywilnej jest podkreślenie znaczenia roli tej służby dla prawidłowego funkcjonowania państwa polskiego. Będzie to również okazja do docenienia ciężkiej pracy i zaangażowania urzędników państwowych, którzy na co dzień dbają o realizację zadań publicznych. Ustawa wprowadza również nowe zadanie dla Szefa Służby Cywilnej - prowadzenie działań promujących służbę cywilną. Ma to na celu wzrost zainteresowania pracą w administracji publicznej oraz pozyskanie wykwalifikowanych kandydatów. Dodatkowo, ustawa ustanawia Odznakę Honorową za Zasługi dla Służby Cywilnej, która będzie przyznawana osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz prawidłowego, sprawnego i skutecznego funkcjonowania administracji rządowej. Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej to ważny krok w kierunku modernizacji tej służby i dostosowania jej do wyzwań XXI wieku. Ustanowienie Dnia Służby Cywilnej, nowe zadanie dla Szefa Służby Cywilnej oraz Odznaka Honorowa za Zasługi dla Służby Cywilnej to symbole, które podkreślają znaczenie tej służby dla polskiego państwa.

Dzień Służby Cywilnej do 2023 r.


Dzień Służby Cywilnej przed 2023 rokiem obchodzony był 11 listopada. Podkreśla się w tym dniu ważną rolę służby cywilnej i administracji państwowej. Data Święta wynikała z postanowienia kierownictwa Urzędu Służby Cywilnej o zainicjowaniu Dnia, który miał wskazywać na znaczący charakter służby cywilnej w niepodległym oraz demokratycznym Państwie Polskim. Dzień Święta nawiązywał do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Od tego momentu rozpoczął się w administracji proces odbudowy struktury państwowości. W tym Dniu uroczystości organizowane są również dla pracowników cywilnych w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych i Policji. W Policji od 2009 roku obowiązuje Dzień Pracowników Cywilnych (Dzień Pracownika Policji), zaś same obchody związane są z przyznaniem wyróżnień pracownikom za rzetelną pracę oraz wkład w lepszą jakość pracy urzędów administracji rządowej w kraju.

Utworzenie w II Rzeczpospolitej korpusu służby cywilnej spotkało się trudnościami wynikającymi z pozostałości po zaborach. Brak niepodległego państwa przyczynił się do problemów z wykształceniem własnych modelu administracji publicznej. Przyjęta forma administracji w 1918 roku opierała się częściowo na systemach stosowanych w państwach zaborczych. Dopiero przyjęta 17 lutego 1922 roku ustawa o państwowej służbie cywilnej określała model administracji państwowej i obowiązywała przez cały okres II Rzeczypospolitej. W 1974 roku dokonano zniesienia ówczesnego dokumentu na rzecz znowelizowanych przepisów w kodeksie pracy. W tym samy roku Rada Ministrów wprowadziła zasadę odpowiedniej postawy ideowo-moralnej pracownika służby cywilnej, co stanowiło potwierdzenie jej upolitycznienia. Dopiero w 1989 roku, wraz z przełomem ustroju politycznego, powrócono do idei służby cywilnej jako pracy na rzecz dobra państwa i całego społeczeństwa. Obecna funkcjonuje ona według zasad zawartych w ustawie z 2009 roku. Aktualna ustawa umożliwia dokonanie oceny jakości pracy członków korpusu służby cywilnej oraz określa system podnoszenia kwalifikacji i indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników cywilnych.
Dzień Służby Cywilnej w Polsce obchodzony jest od 2000 r.

Kim są pracownicy służby cywilnej


Pracownicy służby cywilnej to ponad 120 tysięcy obywateli, którzy na co dzień dbają o sprawne i efektywne działanie państwa polskiego. Ich praca obejmuje szeroki wachlarz zadań, od budowania nowoczesnego państwa i zwiększania efektywności administracji, po troskę o zadowolenie społeczeństwa. Pracownicy służby cywilnej to specjaliści różnych dziedzin, których łączy wspólny cel – dobro Polski. Ich praca jest często niewidoczna dla przeciętnego obywatela, ale ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania państwa. To oni dbają o realizację ustaw, programów rządowych i strategii rozwoju kraju. To oni również zapewniają sprawne działanie administracji publicznej i kontakt z obywatelami.

Służba cywilna to nie tylko praca, ale także misja. Pracownicy tej służby muszą być ludźmi odpowiedzialnymi, zaangażowanymi i gotowymi do działania na rzecz dobra wspólnego. To od ich codziennej pracy zależy jakość życia wszystkich Polaków.

Występowanie Dnia Służby Cywilnej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota17.02.2024Dzień Służby Cywilnej 2024
Wtorek17.02.2026Dzień Służby Cywilnej 2026
Środa17.02.2027Dzień Służby Cywilnej 2027
Czwartek17.02.2028Dzień Służby Cywilnej 2028
Sobota17.02.2029Dzień Służby Cywilnej 2029
Niedziela17.02.2030Dzień Służby Cywilnej 2030
Poniedziałek17.02.2031Dzień Służby Cywilnej 2031
Wtorek17.02.2032Dzień Służby Cywilnej 2032

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 17 lutego