Światowy Dzień Odporności Turystyki 2025

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Odporności Turystyki zostało 245 dni, czyli 8 miesięcy .

W 2025 roku Światowy Dzień Odporności Turystyki przypada na 17 lutego (poniedziałek).

Światowy Dzień Odporności Turystyki to międzynarodowe święto obchodzone co roku 17 lutego. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2023 roku w rezolucji A/RES/77/269. Celem święta jest podkreślenie znaczenia rozwoju odpornego turystyki, który jest w stanie poradzić sobie z wstrząsami, uwzględniając wrażliwość sektora turystyki na zagrożenia.

Święto ma również na celu zachęcenie państw członkowskich ONZ do opracowania krajowych strategii rehabilitacji po zakłóceniach, w tym poprzez współpracę między sektorem prywatnym i publicznym oraz dywersyfikację działalności i produktów.

Odporność turystyki to zdolność miejsca docelowego turystycznego, branży turystycznej lub osoby do przewidywania, przygotowania się, przetrwania i odzyskania się po wstrząsach i zakłóceniach. Chodzi o budowanie zdolności do adaptacji do zmieniających się warunków i pojawiających się wyzwań bez uszczerbku dla podstawowego charakteru i atrakcyjności miejsca docelowego.

Światowy Dzień Turystyki i Światowy Dzień Odporności Turystyki - dwa święta, jeden cel


Światowy Dzień Turystyki obchodzony jest 27 września każdego roku. To święto ma na celu promocję turystyki jako sposobu na poznanie różnych kultur, poprawę międzynarodowych stosunków i rozwijanie świadomości ekologicznej oraz kulturowej.

Światowy Dzień Odporności Turystyki obchodzony jest 17 lutego każdego roku. To święto ma na celu podkreślenie znaczenia rozwoju odpornego turystyki, który jest w stanie poradzić sobie z wstrząsami, uwzględniając wrażliwość sektora turystyki na zagrożenia.

Oba święta mają jeden wspólny cel - promowanie turystyki jako siły dobra na świecie. Turystyka może być źródłem rozwoju gospodarczego, wzbogacania kulturowego i budowania porozumienia między ludźmi. Aby jednak tak się stało, turystyka musi być zrównoważona i odporna na zagrożenia. Światowy Dzień Turystyki i Światowy Dzień Odporności Turystyki to okazja do refleksji nad rolą turystyki w świecie i do podjęcia działań na rzecz jej zrównoważonego rozwoju.

Występowanie Światowego Dnia Odporności Turystyki w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek17.02.2023Światowy Dzień Odporności Turystyki 2023
Sobota17.02.2024Światowy Dzień Odporności Turystyki 2024
Wtorek17.02.2026Światowy Dzień Odporności Turystyki 2026
Środa17.02.2027Światowy Dzień Odporności Turystyki 2027
Czwartek17.02.2028Światowy Dzień Odporności Turystyki 2028
Sobota17.02.2029Światowy Dzień Odporności Turystyki 2029
Niedziela17.02.2030Światowy Dzień Odporności Turystyki 2030
Poniedziałek17.02.2031Światowy Dzień Odporności Turystyki 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 17 lutego