Europejski Dzień Konsumenta 2019

Obchody Europejskiego Dnia Konsumenta były 72 dni, czyli 2 miesiące i 11 dni temu.

W 2019 roku Europejski Dzień Konsumenta przypadł na 15 marca (piątek).

Europejski Dzień Konsumentów obchodzony jest 15 marca w krajach Starego Kontynentu. W tym dniu organizowane są wydarzenia upowszechniające wiedzę o przysługujących prawach konsumenckich. Początki rozwoju prawa konsumentów w Unii Europejskiej przypadają na koniec lat 50. XX wieku. Głównym celem prac na prawami konsumentów było poprawienie jakości warunków oraz ochrony zdrowia społeczeństwa europejskiego. Unia Europejska, w unijnych dyrektywach oraz przepisach prawnych określa główne prawa konsumentów, które dążą do zagwarantowania otwartości i przejrzystości rynku wewnętrznego oraz zapewnienia konsumentom uczciwego traktowania, a także możliwości dokonywania rzeczywistych wyborów.

Prawa konsumenckie obejmują każdego obywatela, bez względna na narodowość i obecne państwo zamieszkania. Do podstawowych praw należy prawo do zakupu artykułów według własnego uznania i w dowolnym miejscu. W związku z tym każdy obywatel Unii Europejskiej może dokonać zakupów w dowolnym państwie, a następnie zabrać ze sobą zakupiony towar bez płacenia cła, czy podatku od wartości dodanej (VAT). Prawo dotyczy także zakupów wykonywanych przez telefon lub Internet. Konsument ma zawsze prawo do zwrócenia wadliwych artykułów lub w sytuacji nie spełnienia oczekiwań kupującego. W przypadku zwrotu, posiadamy prawo do wymiany rzeczy bez dodatkowych kosztów lub całkowitego zwrotu pieniędzy. W Unii Europejskiej obowiązuje minimalny dwuletni okres gwarancji. Obywatela Unii Europejskiej chronią wysokie standardy bezpieczeństwa, obejmujące wszystkie towary konsumpcyjne.

Kolejnym ważnym prawem konsumenckim jest zapewnienie wiedzy dotyczącej składu żywności. Etykiety żywnościowe muszą zawierać informacje o składnikach danego produktu spożywczego. Każdy z nas ma prawo do podpisywania uczciwych warunków umów. Prawo Unii Europejskiej zabrania wszelkich umów zawierających nieuczciwe warunki, niezależnie od państwa, w którym obywatel zamierza dokonać zakupu. Mieszkańcy państw europejskich mają zagwarantowane prawo do namysłu przed podpisaniem wszelkich umów. Gwarancja praw konsumenckich obowiązuje w całej Unii Europejskiej, a więc bez względu na miejsce zamieszkania lub podróży, konsumenci mają zapewnioną ochronę swoich praw.