Światowy Dzień Konsumenta 2019

Obchody Światowego Dnia Konsumenta były 72 dni, czyli 2 miesiące i 11 dni temu.

W 2019 roku Światowy Dzień Konsumenta przypadł na 15 marca (piątek).

Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest 15 marca, w rocznicę wygłoszonego przemówienia Johna Kennedy’ego w 1962 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Światowy Dzień Praw Konsumenta obchodzony jest od 1983 roku i został zainicjowany przez organizację związków konsumenckich Consumer International, która zrzesza ponad 270 organizacji i instytucji konsumentów ze 110 krajów. Prezydent USA przestawił cztery elementarne prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i reprezentacji. W trakcie przemówienia padły słowa określające społeczeństwo jako konsumentów, stanowiących największą grupę ekonomiczną, która mimo swojego znaczenia, nie posiadała dotychczasowo zagwarantowanych praw.

Od tego czasu nastąpił rozwój regulacji prawnych, dotyczących ochrony dóbr konsumentów. Consumer International uzupełnił katalog praw konsumentów, który stał się podstawowym wyznacznikiem w działalności wszystkich konsumenckich organizacji. Katalog praw konsumenta zawiera osiem uniwersalnych praw dotyczących wszystkich konsumentów, bez względu na ich narodowość. Każdemu konsumentowi przysługuje prawo do zaspokojenia podstawowych potrzeb, ochrony przed produktami, procesami produkcyjnymi i usługowymi, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, dostępu do informacji, a zatem zapewnienia ochrony przed nieuczciwymi praktykami reklamowymi oraz wszelkich informacji niezbędnych w dokonaniu świadomego wyboru. Do kolejnych praw należy zagwarantowanie wyboru różnych produktów oraz usług oferowanych po konkurencyjnych cenach, przy zachowaniu gwarancji prawidłowej jakości, czy prawo do wyrażania opinii, które realnie wpływa na kształtowanie polityki konsumenckiej. Każdy konsument ma prawo do zadośćuczynienia, a więc otrzymania uczciwej rekompensaty za wadliwe produkty i usługi. Organizacje konsumenckiej działają na rzecz edukacji konsumenckiej w postaci upowszechniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do podejmowania świadomych decyzji i dokonywania pewnych wyborów, w oparciu o elementarne prawa konsumentów. Odpowiednia wiedza dotycząca przysługujących praw konsumenckich, pozwala na uniknięcie wielu przykrych sytuacji oraz niewątpliwe pomaga w dochodzeniu swoich praw.