Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy zostały 133 dni, czyli 4 miesiące i 11 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy przypada na 2 października (środa).

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy (International Day of Non-Violence) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2007 roku. Inspiracją do zainicjowania tego dnia były poglądy prekursora pacyfizmu Mahatmy Gandhiego. Zgromadzenie Ogólne wezwało wszystkie członkowskie państwa oraz międzynarodowe organizacje do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. Celem inicjatywy jest promowanie idei życia bez przemocy oraz upowszechnianie tolerancji w społeczeństwie światowym. Przyjęta rezolucja, która stanowiła potwierdzenie ustanowienia Międzynarodowego Dnia bez Przemocy, ma swoje źródło w Deklaracji przyjętej podczas „Międzynarodowej Konferencji na rzecz Pokoju i Niestosowania Przemocy - Filozofia Gandhiego w XXI wieku”. Z okazji Dnia organizowane są akcje oraz happeningi, które dążą do upowszechniania działań bez przemocy.

Czym jest przemoc? Przemoc to intencjonalne działanie, które powoduje u drugiej osoby poczucie cierpienia oraz krzywdy. Przemoc pojawia się, gdy osoba ma wyraźną przewagę nad ofiarą, a jej działania naruszają prawa oraz dobra osobiste osoby pokrzywdzonej. Niestety, przemoc wciąż jej stosowana, zwłaszcza wobec słabszych grup społecznych, na przykład osób starszych, chorych, kobiet i dzieci. Przemoc domowa nadal jest zjawiskiem powszechnym. Na świecie więcej kobiet w wieku od 15 do 44 lat traci życie w wyniku przemocy, niż na skutek chorób nowotworowych, malarii lub wypadków drogowych. Według danych policji, rocznie około 75 tysięcy osób jest ofiarami przemocy domowej. Z realizowanych badań opinii publicznej wynika, że około 10-12% dorosłych Polaków doświadczyło lub wciąż doświadcza przemocy. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2002 roku, corocznie ponad 1,6 mln ludzi na świecie umiera z powodu przemocy. Jej konsekwencje dotykają prawie każdą dziedzinę życia. Przemoc nie tylko oznacza ból fizyczny, ale przede wszystkim cierpienie psychiczne i może doprowadzić do prób samobójczych ofiary.

Światowe Organizacje od wielu lat dążą do eliminowania przemocy w codziennych sytuacjach. W Polsce ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała Radę Ministrów do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program powstał we współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela02.10.2022Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2022
Poniedziałek02.10.2023Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2023
Czwartek02.10.2025Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2025
Piątek02.10.2026Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2026
Sobota02.10.2027Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2027
Poniedziałek02.10.2028Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2028
Wtorek02.10.2029Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2029
Środa02.10.2030Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 2 października