Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur zostały 4 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur przypada na 26 czerwca (środa).

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1997 roku na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej. Data Święta upamiętnia wejście w życie uchwalonej w 1948 roku Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania. Celem Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur jest wspieranie działań, które dążą do wyeliminowania tortur i skutecznej realizacji postanowień Konwencji. Dokument wskazuje, że żadne okoliczności wyjątkowe takie jak stan wojny, groźba wojny, brak wewnętrznej stabilizacji politycznej lub jakakolwiek inna sytuacja wyjątkowa nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla stosowania tortur. Zakaz jest absolutny i bezwzględnie obowiązujący państwa członkowskie. Globalne organizacje, takie jak Międzynarodowa Rada Rehabilitacji Ofiar Tortur (IRCT) oraz Amnesty International walczą z procederem tortur.

W ponad 80 krajach na świecie tortury stosowane są wobec więźniów. Według rządu tybetańskiego na uchodźstwie od momentu przyłączenia Tybetu do Chin w wyniku tortur zmarło około 180 tysięcy Tybetańczyków. Władze w Stanach Zjednoczonych przyzwoliły na stosowanie 24 metod łamania oporu, między innymi podtapianie lub szczucie psami. Według prowadzonych badań przez Rosyjską Akademię Nauk i Komitet Przeciwko Torturom w Niżnym Nowgorodzie, w Rosji co piąty obywatel tego kraju był co najmniej raz w życiu torturowany przez przedstawicieli władz, a dwie trzecie Rosjan czuje się bezbronna wobec przemocy ze strony służb mundurowych.

Tortury powszechnie stosowane są na terenach konfliktów zbrojnych. Przetrzymywani więźniowie, bez względu na płeć lub wiek wielokrotnie poddawani są okrutnym torturom ze strony agresorów. Przeciwnicy podkreślają, że takie metody są nieetyczne, sprzeczne z panującym prawem i godnością ludzką oraz charakteryzują się brakiem wiarygodności informacji uzyskanych przez tortury. Każdy ma prawo do fundamentalnego prawa – prawa do szacunku. W przypadku stosowania tortur zatraca się wiara w człowieczeństwo oraz w wartości ludzkie. Nikt nie zasługuje na tak poniżające traktowanie ze strony jakichkolwiek służb państwowych.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela26.06.2022Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 2022
Poniedziałek26.06.2023Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 2023
Czwartek26.06.2025Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 2025
Piątek26.06.2026Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 2026
Sobota26.06.2027Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 2027
Poniedziałek26.06.2028Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 2028
Wtorek26.06.2029Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 2029
Środa26.06.2030Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 26 czerwca