Światowe Dni Młodzieży 2021

Obchody Światowych Dni Młodzieży były 68 dni, czyli 2 miesiące i 7 dni temu.

W 2021 roku obchody Światowych Dni Młodzieży przypadły na 21 listopada (niedziela).

Światowe Dni Młodzieży, często określane akronimem ŚDM, to międzynarodowe spotkanie młodych katolików, promowana przez Kościół katolicki.

Spotkania te rozpoczęły się w 1985 roku z inicjatywy Papieża Jana Pawła II, który jednak nigdy nie uważał się za założyciela ŚDM, a raczej stwierdził: „stworzyli je młodzi ludzie”. Pragnął wspierać dążenia młodych ludzi do posiadania własnej przestrzeni w Kościele i na świecie i chcąc wesprzeć ich inicjatywę, stworzył „Sekcję młodzieżową” Papieskiej Rady ds. Świeckich, która koordynuje realizację tych dni; teraz te kompetencje przeszły na Dykasterię ds. świeckich, rodziny i życia.

Światowe Dni Młodzieży obchodzone są na dwa sposoby:
- na poziomie międzynarodowym, co dwa lub trzy lata w konkretnym mieście świata wybranym za każdym razem przez Papieża, z dużym zgromadzeniem, które odbywa się w sposób skonsolidowany na przestrzeni lat i z dużą liczbą uczestników z całego świata
- na szczeblu diecezjalnym, co roku: spotkania są organizowane z inicjatywy różnych diecezji na całym świecie oraz na placu św. Piotra w Rzymie z Papieżem. Pierwotnie ustawiony na Niedzielę Palmową, został przeniesiony przez papieża Franciszka na uroczystość Chrystusa Króla