Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2021

Obchody Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata były 6 dni temu.

W 2021 roku obchody Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata przypadły na 21 listopada (niedziela).

Historia uroczystości sięga roku 1899, kiedy papież Leon XIII ustanowił 11 maja powszechne poświęcenie ludzi Sercu Jezusa. W tym samym roku włoski jezuita Sanna Solaro napisał do wszystkich włoskich biskupów o podpisanie petycji ustanowienie święta liturgicznego. Do petycji przyłączyło się 49 biskupów. Kolejna petycja została przekazana nowemu Papieżowi Piusowi XI po Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Rzymie, w pierwszych miesiącach jego pontyfikatu, podpisana przez 69 prałatów. W 1923 r. wystosowano trzecią petycję, podpisaną przez 340 kardynałów, arcybiskupów, biskupów i przełożonych generalnych. W petycji proszono: "Aby naprawić zniewagi wyrządzone Jezusowi Chrystusowi przez oficjalny ateizm, Kościół Święty raczy ustanowić liturgiczne święto, które pod określonym przez siebie tytułem uroczyście ogłasza suwerenne prawa królewskiej osoby Jezusa Chrystusa, który żyje w Eucharystii i panuje ze swoim Najświętszym Sercem w społeczeństwie". Prośbę poparło dwieście zakonów i kongregacji, dwanaście katolickich uniwersytetów oraz petycje podpisane przez setki tysięcy wiernych na całym świecie. Były pewne zastrzeżenia: według jednych temat tego święta był już obchodzony w Objawieniu Pańskim, inni uważali monarchię za formę rządów coraz bardziej przestarzałą.

Ostatecznie papież Pius XI ustanowił święto encykliką Quas primas z 11 grudnia 1925 r. Pierwotnie uroczystość Chrystusa Króla była obchodzona w ostatnią niedzielę października. Po reformie soborowej, od 1970 roku, już jako Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto obchodzone jest w ostatnią niedzielę roku liturgicznego tj. tydzień przed pierwszą niedzielą Adwentu.

Występowanie Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela24.11.2019Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2019
Niedziela22.11.2020Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2020
Niedziela20.11.2022Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2022
Niedziela26.11.2023Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2023
Niedziela24.11.2024Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2024
Niedziela23.11.2025Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2025
Niedziela22.11.2026Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2026
Niedziela21.11.2027Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2027

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 listopada