Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji zostało 89 dni, czyli 2 miesiące i 28 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 17 października (czwartek).

Corocznie Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony jest w trzeci czwartek października. Święto zostało zainicjowane w 2005 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów (Association for Conflict Resolution). Celem dnia jest propagowanie i wspieranie metod pokojowego rozwiązywania konfliktów. W tym dniu na całym świecie odbywają się bezpłatne spotkania z mediatorami oraz organizowane są dni otwarte w sądach i prokuraturach. Stowarzyszenia oferują dyżury ekspertów i bezpłatne warsztaty dla osób, które potrzebują pomocy w mediacjach.

W Polsce kontrolowaniem i monitorowaniem instytucji mediacji oraz przygotowaniem zmian legislacyjnych zajmuje się od 2005 roku Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów, ustanowiona przy ministrze sprawiedliwości. W polskim prawie karnym mediacje zostały wprowadzone w 1998 roku. Od tej pory kodeks postępowania karnego umożliwia sądowi, a w postępowaniu przygotowawczym prokuratorom, na skierowanie za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego sprawy do danej instytucji lub osoby w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Według polskiego prawa mediacja jest dobrowolna, zaś jej podstawowym warunkiem jest zgoda obu stron konfliktu. Ugoda zawarta przed mediatorem posiada moc prawną ugody zawartej przed sądem. Również polskie prawo umożliwia przeprowadzenie mediacji w sprawach nieletnich.

Praca mediatora wymaga dużej wiedzy nie tylko teoretycznej, ale także psychologicznej. Najczęściej mediacje prowadzone są w sprawach rodzinnych oraz przy konfliktach sąsiedzkich. Mediacja jest metodą polubownego rozwiązania każde konfliktu, jeżeli osoby wyrażą zgodę na obecność mediatora. Mediator przede wszystkim musi zachowywać postawę neutralną i bezstronną. Największe wymagania stawiane są przed mediatorami rodzinnymi oraz karnymi.

W obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji włączają się sądy, komisariaty policji, ośrodki mediacyjne, kancelarie prawne, poradnie psychologiczne czy placówki oświatowe. W całym kraju organizowane są spotkania, na których można spotkać się ze specjalistami i dowiedzieć się najważniejszych informacji dotyczących mediacji.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Mediacji w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek20.10.2022Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022
Czwartek19.10.2023Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023
Czwartek16.10.2025Międzynarodowy Dzień Mediacji 2025
Czwartek15.10.2026Międzynarodowy Dzień Mediacji 2026
Czwartek21.10.2027Międzynarodowy Dzień Mediacji 2027
Czwartek19.10.2028Międzynarodowy Dzień Mediacji 2028
Czwartek18.10.2029Międzynarodowy Dzień Mediacji 2029
Czwartek17.10.2030Międzynarodowy Dzień Mediacji 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 17 października