Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych 2024

Do najbliższych obchodów zostało 89 dni, czyli 2 miesiące i 28 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych przypada na 17 października (czwartek).

3 czwartek października to święto Unii Kredytowych. W Polsce są to Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe – SKOK. Święto jest obchodzone od 1948 roku.


Światowa Rada Związków Kredytowych zrzesza 86 tysięcy Unii Kredytowych

Pochodzą one ze 118 krajów na całym świecie. Święto ma na celu przyjrzenie się historii ruchu, jakimi są unie kredytowe i ich osiągnięciom. Tego dnia organizowane są konkursy, pikniki, zbiórki na cele charytatywne oraz dni otwarte w siedzibach unii.


Czym są unie kredytowe? Można je zdefiniować jako instytucje finansowe o charakterze spółdzielczym. Członkowie gromadzą w nich oszczędności i jednocześnie mogą otrzymywać pożyczki, korzystając właśnie z depozytów innych członków. Takie organizacje ,,samopomocy” powstawały już w średniowieczu. Wtedy nazywano je gildami kupieckimi, bankami pobożnymi albo wdowimi kasami. Za twórcę współczesnych unii kredytowych uważa się Freidricha Wilhelma Raiffeisena. W XIX założył on na terenie Niemiec pierwsze instytucje finansowe, które działały na zasadzie samopomocy. W Polsce pierwszymi tego rodzaju organizacjami były Kasy Stefczyka w Galicji. Franciszek Stefczyk był nauczycielem i działaczem społecznym. Dzisiaj to właśnie on jest patronem SKOKu – największej kasy oszczędnościowej w Polsce. W okresie międzywojennym do Kas Stefczyka należało 1,5 miliona osób i odegrały one dużą rolę w powstawaniu usług i małych przedsiębiorstw. W okresie wojny i czasach komunizmu kasy praktycznie przestały działać, wróciły na mapę Polski dopiero po przemianach w 1989 roku.

Spółdzielcze kasy pożyczkowe to wyspecjalizowane organizacje, które zapewniają obywatelom wzajemną pomoc finansową i do tej pory stanowią jedną z najbardziej użytecznych metod non-profit. Pomysł na tworzenie spółdzielni narodził się w XIX wieku. Pomysł ustanowienia pierwszego Międzynarodowego Dnia SKOK-ów został ogłoszony 17 stycznia 1927 r. Przez Massachusetts League of Credit Unions. Impreza miała zbiegać się z Dniem Pamięci prezydenta USA i męża stanu Benjamina Franklina. Chociaż liczba SKOK wzrosła w latach trzydziestych XX wieku, nie były one zbyt popularne. Dopiero w 1948 roku decyzja US National Association of Credit Unions przywróciła obchody święta. Obecnie ponad sto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 56 000 krajów obsługuje ponad 200 milionów ludzi.

Występowanie w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek20.10.2022Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych 2022
Czwartek19.10.2023Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych 2023
Czwartek16.10.2025Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych 2025
Czwartek15.10.2026Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych 2026
Czwartek21.10.2027Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych 2027
Czwartek19.10.2028Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych 2028
Czwartek18.10.2029Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych 2029
Czwartek17.10.2030Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 17 października