Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2020

Obchody Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej były 66 dni, czyli 2 miesiące i 5 dni temu.

W 2020 roku obchody Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej przypadły na 19 sierpnia (środa).

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 11 grudnia 2008 roku. Święto upamiętnia zamach bombowy w 2003 roku na placówkę ONZ w Bagdadzie, podczas której zginął Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mellozamach.

Celem Dnia jest zwiększenie świadomości społecznej: przybliżenie problematyki związanej z pomocą humanitarną oraz prawidłowej międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Święto jest także okazją do podziękowania wszystkim pracownikom humanitarnym ONZ, pozostałym organizacjom, a także do złożenia hołdu wszystkim poległym w trakcie niesienia pomocy. We wspólnych obchodach biorą udział wszystkie organizacje międzynarodowe, które zajmują się dostarczaniem pomocy humanitarnej, na przykład Biuro ONZ do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) oraz Polska Akcja Humanitarna (PAH).

Czym jest pomoc humanitarna? To przede wszystkim ratowanie oraz ochrona życia ofiar klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych działalnością człowieka. Pomoc humanitarna obejmuje udzielanie niezbędnej pomocy i wsparcia osobom narażonym na długotrwałe kryzysy, przeprowadzanie krótkoterminowych prac związanych z odbudową i rekonstrukcją uszkodzonych budynków oraz dotyczy pokonywania trudności związanych ze skutkami migracji ludności. Pomoc humanitarna również skupia się na działalności zapobiegawczej katastrofom i ich konsekwencjom.

Od wielu lat kształtował się międzynarodowy system humanitarny, w którym organizacje realizują określone działania. Do podstawowych instytucji należą Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), organizacje rządowe, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz organizacje pozarządowe (NGO). Unia Europejska również angażuje się w niesieniu pomocy humanitarnej. Od 1992 roku UE udziela wsparcia i pomaga ludziom w ponad 140 krajach. W ostatnich latach roczny budżet przeznaczony na udzielanie pomocy humanitarnej wyniósł około 1 mld euro. Corocznie UE pomaga około 120 mln osobom, w różnych aspektach życiowych, na przykład dostarcza żywność, leki, wodę oraz dba o dostęp do pomocy zdrowotnej.

Występowanie Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela19.08.2018Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2018
Poniedziałek19.08.2019Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2019
Czwartek19.08.2021Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2021
Piątek19.08.2022Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2022
Sobota19.08.2023Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2023
Poniedziałek19.08.2024Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2024
Wtorek19.08.2025Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2025
Środa19.08.2026Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Dzień Lotnictwa
Kalendarz Prawosławny ☦ - Przemienienie Pańskie

Święta i obchody w kolejnych dniach po 19 sierpnia