Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2024

Obchody Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą były 38 dni, czyli 1 miesiąc i 8 dni temu.

W 2024 roku obchody Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą przypadły na 17 czerwca (poniedziałek).

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą został ogłoszony z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ 30 stycznia 1995 roku. Pomysł ustanowienia Święta związany jest z wielką suszą, która miała miejsce w latach 60. i 70. XX wieku w Afryce Subsaharyjskiej. W jej wyniku zmarło ponad 200 tysięcy ludzi i miliony zwierząt. We wrześniu 1973 roku w Sahel powołano Międzynarodowy Komitet Stałej Kontroli Susz złożony z 9 państw.

W 1977 roku w czasie Konferencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Pustynnienia (United Nations Conference on Desertification, UNCOD) w Nairobi, pierwszy raz uznano proces pustynnienia, jako problem światowy i przyjęto plan działania do walki z pustynnieniem. Zgromadzenie Ogólne ponad 30 lat później ogłosiło rok 2006 „Międzynarodowym Rokiem Pustyń i Pustynieniem”. Na Szczycie Ziemi „Środowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro została przyjęta Agenda 21, która stanowiła zbiór zaleceń i wytycznych dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, w tym terenów pustynnych.

Proces pustynnienia związany jest z poszerzaniem obszarów pustynnych. Obecnie, pustynie pochłaniają prawie 6 mln hektarów rocznie w 60 krajach zamieszkałych przez prawie miliard osób. Pustynnienie prowadzi do zmniejszenia terenów rolniczych oraz przyspiesza erozje gleb, która przyczynia się do obniżenia żyzności ziemi. Ważnym skutkiem procesu pustynnienia są zniszczone ekosystemy. Naturalne środowisko zwierząt oraz roślin ulega degradacji. Zagrożone pustynnieniem kraje wprowadzają zakazy wycinania drzew oraz nakładają ograniczenia wypasu bydła lub zużycia wody. Jednocześnie prowadzą akcje zalesiania i sadzenia roślinności w dolinach rzek okresowych.

Celem obchodów Święta jest poruszenie problematyki związanej ze sposobami walki z pustynnieniem i suszą. Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało państwa do poszukiwania metod przeciwko procesom pustynnienia oraz zapobiegania suszom. Konwencja Narodów Zjednoczonych została przyjęta w Paryżu 1994 roku i zawierała postanowienia dotyczące „ zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce”. Konwencja została przyjęta przez Polskę 17 listopada 2001 roku.

Występowanie Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem i Suszą w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek17.06.2022Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2022
Sobota17.06.2023Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2023
Wtorek17.06.2025Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2025
Środa17.06.2026Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2026
Czwartek17.06.2027Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2027
Sobota17.06.2028Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2028
Niedziela17.06.2029Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2029
Poniedziałek17.06.2030Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 17 czerwca