Dzień Europy 2024

Obchody Dnia Europy były 43 dni, czyli 1 miesiąc i 12 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Europy przypadły na 5 maja (niedziela).

Dzień Europy należy do świąt europejskich obchodzonych przez członków Rady Europy lub Unii Europejskiej. Celem obchodów święta jest promowanie pokoju, współpracy oraz jedności na naszym kontynencie. Data Dnia upamiętnia ustanowienie Rady Europy 5 maja 1949 roku. Od 1964 roku ta instytucja świętuje w tym dniu Dzień Europy. To także czas, w którym Rada Europy nawołuje do tolerancji, uznawaniu praw człowieka i integracji europejskiej. W ramach obchodów święta organizowany jest koncert zaczynający się od hymnu Europy, czyli finałowej kantaty z IX symfonii Ludwiga van Beethovena - "Ody do radości".

Rada Europy należy do międzynarodowej organizacji rządowej zrzeszającej prawie wszystkie państwa europejskie oraz kilka państw poza kontynentem. Głównym celem działalności organizacji jest integrowanie oraz współpraca w rozwoju ekonomicznym oraz społecznym. Organizacja promuje demokrację, przestrzeganie praw człowieka i wspieranie działań ochrony europejskiej kultury. Rada Europy została powołana 5 maja 1949 roku w wyniku przyłączenia się 10 państw do Traktatu Londyńskiego. Obecnie zrzesza 47 krajów, w których żyje około 820 milionów obywateli. Siedzibą Rady Europy jest Strasburg we Francji.

Rada Europy zainicjowała powstanie Europejskiej Karty Społecznej z 1961 roku, która wraz z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka z 1950, tworzy system ochrony praw człowieka, w aspekcie politycznym, obywatelskim i społecznym. Europejska Karta Społeczna zawiera cele polityki społecznej oraz chroni podstawowe prawa społeczne oraz ekonomiczne. Karta także określa obowiązki państwa w działaniach polityki społecznej. Dokument zobowiązuje rządy państwa do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony socjalnej, praw pracowniczych, spójności społecznej oraz gwarancji praw i godności człowieka.

Europejska Karta Społeczna reguluje rozwiązania w zapewnieniu ochrony określonych praw. Państwa zobowiązane są do natychmiastowego lub stopniowego podjęcia odpowiednich działań w zaspokojeniu praw przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów lub wymaga stworzenia odpowiednich warunków do realizacji zawartych praw w Karcie.

Występowanie Dnia Europy w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek05.05.2022Dzień Europy 2022
Piątek05.05.2023Dzień Europy 2023
Poniedziałek05.05.2025Dzień Europy 2025
Wtorek05.05.2026Dzień Europy 2026
Środa05.05.2027Dzień Europy 2027
Piątek05.05.2028Dzień Europy 2028
Sobota05.05.2029Dzień Europy 2029
Niedziela05.05.2030Dzień Europy 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 5 maja