Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2024

Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych były 44 dni, czyli 1 miesiąc i 13 dni temu.

W 2024 roku obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych przypadły na 5 maja (niedziela).

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych został zapoczątkowany we Francji w latach 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych. Główny celem obchodów święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych w codziennych sytuacjach. To czas promowania tolerancji oraz równouprawnienia osób chorych. W większości państw europejskich organizowane są integrujące wydarzenia, spotkania ze specjalistami oraz akcje propagujące zwalczanie agresywnych zachowań. W Polsce corocznie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” w Białymstoku organizuje Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Prawa osób niepełnosprawnych zagwarantowane są w Konstytucji RP, dyrektywach Unii Europejskiej oraz w Europejskiej Karcie Społecznej.

We Wrocławiu działa Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który oferuje pomoc chorym osobom w aspektach prawnych, zdrowotnych bądź społecznych. Do obszaru działań należą projekty przeznaczone do przeprowadzania zmian architektonicznych, które dążą do ułatwienia codziennego życia osobom niepełnosprawnym. W Polsce żyje około 5,5 mln mieszkańców, których dotyka problem niepełnosprawności. Wiele osób spotyka się z przejawami marginalizacji, dyskryminacji oraz ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. W Polsce istnieje wiele stowarzyszeń i innych organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i ich najbliższych. Instytucje oferują pomoc oraz wsparcie osobom niepełnosprawnym.

W Polsce o interesy osób niepełnosprawnych dba Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który jest organem sprawującym nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do obowiązków Pełnomocnika do Spraw Osób niepełnosprawnych należy między innymi inicjowanie, nadzór oraz koordynacja nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy, a także inicjowanie kontroli realizacji zadań określonych w ustawie.

Występowanie Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Czwartek05.05.2022Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2022
Piątek05.05.2023Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2023
Poniedziałek05.05.2025Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2025
Wtorek05.05.2026Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2026
Środa05.05.2027Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2027
Piątek05.05.2028Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2028
Sobota05.05.2029Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2029
Niedziela05.05.2030Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 5 maja