Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2023

Do najbliższych obchodów Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych zostało 88 dni, czyli 2 miesiące i 27 dni.

W 2023 roku Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych przypada na 5 maja (piątek).

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych został zapoczątkowany we Francji w latach 90. XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych. Główny celem obchodów święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych w codziennych sytuacjach. To czas promowania tolerancji oraz równouprawnienia osób chorych. W większości państw europejskich organizowane są integrujące wydarzenia, spotkania ze specjalistami oraz akcje propagujące zwalczanie agresywnych zachowań. W Polsce corocznie Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” w Białymstoku organizuje Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Prawa osób niepełnosprawnych zagwarantowane są w Konstytucji RP, dyrektywach Unii Europejskiej oraz w Europejskiej Karcie Społecznej.

We Wrocławiu działa Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który oferuje pomoc chorym osobom w aspektach prawnych, zdrowotnych bądź społecznych. Do obszaru działań należą projekty przeznaczone do przeprowadzania zmian architektonicznych, które dążą do ułatwienia codziennego życia osobom niepełnosprawnym. W Polsce żyje około 5,5 mln mieszkańców, których dotyka problem niepełnosprawności. Wiele osób spotyka się z przejawami marginalizacji, dyskryminacji oraz ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. W Polsce istnieje wiele stowarzyszeń i innych organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i ich najbliższych. Instytucje oferują pomoc oraz wsparcie osobom niepełnosprawnym.

W Polsce o interesy osób niepełnosprawnych dba Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który jest organem sprawującym nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a także zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Do obowiązków Pełnomocnika do Spraw Osób niepełnosprawnych należy między innymi inicjowanie, nadzór oraz koordynacja nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy, a także inicjowanie kontroli realizacji zadań określonych w ustawie.

Występowanie Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Środa05.05.2021Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2021
Czwartek05.05.2022Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2022
Niedziela05.05.2024Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2024
Poniedziałek05.05.2025Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2025
Wtorek05.05.2026Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2026
Środa05.05.2027Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2027
Piątek05.05.2028Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2028
Sobota05.05.2029Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Tydzień Świadomości nt. Jakości Powietrza
Stany Zjednoczone 🇺🇸 - Dzień Spraw Zagranicznych
Holandia 🇳🇱 - Dzień Wyzwolenia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 5 maja

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - 6 maja
Międzynarodowy Dzień Drona - 6 maja
Święto Gwardii Szwajcarskiej - 6 maja
Światowy Dzień Kolorowanek dla Dzieci - 6 maja
Światowy Dzień Nagiego Ogrodnictwa - 6 maja
Dzień bez Komputera - 6 maja
Międzynarodowy Dzień Bez Diety - 6 maja
Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej - 7 maja
Światowy Dzień Śmiechu - 7 maja
Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika - 8 maja
Światowy Dzień Powolności - 8 maja
Światowy Dzień Osła - 8 maja
Czas Upamiętnienia i Pojednania Poświęcony Tym, Którzy Stracili Życie Podczas Drugiej Wojny Światowej - 8 maja - 9 maja
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - 8 maja
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja
Tydzień Bibliotek - 8 maja - 15 maja
Dzień Zwycięstwa - 8 maja