Dzień Narodów Zjednoczonych 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Narodów Zjednoczonych zostały 103 dni, czyli 3 miesiące i 11 dni.

W 2024 roku Dzień Narodów Zjednoczonych przypada na 24 października (czwartek).

Data Dnia Narodów Zjednoczonych (Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych) upamiętnia rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych 24 października 1945 roku, które zostało ustanowione rezolucją z 31 października 1947 roku. W 1971 roku Zgromadzenie Ogólne zaproponowało uznanie tego Dnia przez kraje członkowskie jako święta państwowego. Pierwsze obchody Dnia Narodów Zjednoczonych odbyły się w 1948 roku. Od 1978 roku Tydzień Rozbrojenia rozpoczyna celebrację Święta. W tym Dniu inicjowane są spotkania, dyskusje oraz wydarzenia poświęcone osiągnięciom oraz celom Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obchody Święta podkreślają rolę ONZ w propagowaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, a także w rozwijaniu współpracy między państwami przy rozwiązywaniu problemów globalnych.

W niektórych krajach Dzień Narodów Zjednoczonych jest świętem narodowym, w czasie którego organizowane są uroczyste obchody. Corocznie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wydawane jest orędzie przez prezydenta USA. Natomiast w Szwecji od 2005 roku pieczone jest specjalne ciasto dla ONZ i pozostałych konsumentów.

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest instytucją zrzeszającą niepodległe państwa, którym przyświeca cel zapewnienia pokoju oraz rozwoju społecznego na świecie. Organizacja powstała 24 października 1945 roku i początkowo liczyła 51 państw, zaś obecnie ONZ zrzesza prawie 200 suwerennych krajów. Pomysłodawcą nazwy „Narody Zjednoczone” był prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Roosevelt. Nazwa po raz pierwszy została użyta w 1942 roku, podczas podpisywania „Deklaracji Narodów Zjednoczonych” przez przedstawicieli 26 krajów członkowskich. W hołdzie zmarłemu prezydentowi Rooseveltowi, uczestnicy Konferencji w San Francisco przyjęli nazwę „Narody Zjednoczone”.

Flaga ONZ jako oficjalny emblemat została przyjęta rezolucją z 20 października 1947 roku. Zawiera ona godło w postaci mapy świata otoczonej gałązkami oliwnymi, jako symbolu pokoju na świecie. Godło zamieszczone jest centralnie na jasnoniebieskim tle.

System Narodów Zjednoczonych składa się z globalnej sieci organizacji, które mieszczą się w różnych regionach świata. Główna siedziba ONZ znajduje się w Nowym Jorku, zaś pozostałe mieszczą się w Genewie, Wiedniu i Nairobi.