Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Ustawy o Ochronie Zwierząt zostało 125 dni, czyli 4 miesiące i 3 dni.

W 2024 roku Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt przypada na 25 października (piątek).

Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt upamiętnia ustawę podpisaną 21 sierpnia 1997 roku o ochronie praw zwierząt. Data Święta nawiązuje do Dnia wejścia w życie tego dokumentu. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi oraz definiuje pojęcia związane z humanitarnym traktowaniem zwierząt, z zaniedbaniem oraz właściwymi warunkami bytowania. Również ten dokument jest potwierdzeniem praw zwierząt, które stanowią ochronę przed zadawanym przez człowieka bólem oraz cierpieniem. Ustawa wyraźnie zabrania między innymi umyślnego zranienia lub okaleczenia, zmuszania chorych zwierząt do pracy bądź w celach sportowych i rozrywkowych czy przeciążania zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami. Według dokumentu, zabronione jest dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień bądź niezgodnie z zasadami sztuki lekarsko - weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności i oględności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec. Każde ludzkie działania, które świadomie powodują ból i prowadzą do cierpienia zwierząt są zakazane.

Ustawa również reguluje sposób postępowania prawnego w przypadku złego traktowania zwierząt przez właściciela. Zgodnie z Art. 7 Ustawy zwierzę traktowane w ten sposób może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane do odpowiedniego miejsca, na przykład schroniska, gospodarstwa rolnego lub ogrodu zoologicznego.

W znowelizowanej w 2012 roku Ustawie został dodany bardzo ważny zapis dotyczący trzymania zwierząt na uwięzi: art. 9 ust. 2 „Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m”. Osoby, które znęcają się nad zwierzęciem, zgodnie z art. 35, podlegają grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu działa ze szczególnym okrucieństwem – może zostać skazany na 3 lata więzienia. Tytułem środka karnego sąd może orzec zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10, a także nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100. 000 zł na wskazany przez sąd cel związany z ochroną zwierząt.

Październik jest Miesiącem Dobroci Zwierząt i w tym czasie organizowane są wydarzenia, które dążą do zwrócenia uwagi społeczeństwa na sytuację zwierząt oraz są okazją do promowania praw czworonogów. Przede wszystkim bardzo ważna jest sama postawa społeczeństwa wobec zwierząt, które potrzebują jedynie pomocy oraz miłości ze strony człowieka.

Występowanie Dnia Ustawy o Ochronie Zwierząt w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek25.10.2022Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 2022
Środa25.10.2023Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 2023
Sobota25.10.2025Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 2025
Niedziela25.10.2026Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 2026
Poniedziałek25.10.2027Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 2027
Środa25.10.2028Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 2028
Czwartek25.10.2029Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 2029
Piątek25.10.2030Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 25 października