Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża zostały 93 dni, czyli 3 miesiące i 1 dzień.

W 2024 roku Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża przypada na 25 października (piątek).

25 października obchodzony jest Dzień Młodzieży PCK. Celem Święta jest złożenie hołdu oraz podziękowanie wszystkim osobom młodym, które współpracują z Polskim Czerwonym Krzyżem. Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża jest nieodzowną częścią tej organizacji. Od 1921 roku Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża (MPCK) zrzesza dzieci i osoby młode do pomocy w prowadzeniu działań opartych o idee oraz wytyczne Czerwonego Krzyża. MPCK funkcjonuje na postawie Statutu oraz Struktury i Zasad działania Młodzieżowego PCK i szczegółowych regulaminów. Symbolem członków organizacji jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem „Polski Czerwony Krzyż Młodzież”. Głównym celem jest kształtowanie humanitarnych postaw w środowiskach dziecięco – młodzieżowych, które przyczynią się do aktywnego działania młodych osób na rzecz potrzebującym.

Struktura organizacyjna Ruchu Młodzieżowego PCK składa się z jednostek podstawowych oraz Rad Młodzieżowych PCK. Do jednostek podstawowych należą Kluby Wiewiórka, Szkolne Koła PCK (SK PCK), Akademickie Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM PCK) oraz pozostałe grupy PCK. Rady Młodzieżowe PCK stanowią organy doradcze, które dążą do niesienia pomocy osobom potrzebującym poprzez aktywizowanie środowisk dziecięco – młodzieżowych. Również koordynują działania Młodzieży PCK i prowadzą do jej integracji z całym Stowarzyszeniem. Najwyższą władzę ruchu młodzieżowego stanowi Krajowa Rada Młodzieżowa Polskiego Czerwonego Krzyża. Głównym zadaniem tej instytucji jest koordynowanie działań ruchu młodzieżowego PCK na terenie całego kraju i poza granicami danego państwa. Krajowa Rada Młodzieżowa reprezentuje osoby młode wobec naczelnych organów PCK oraz na zewnątrz organizacji.

Dzień Młodzieży PCK to międzynarodowe Święto wszystkich osób młodych zrzeszonych w Stowarzyszeniach Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, które codziennie pomagają potrzebującym na całym świecie oraz przyczyniają się do rozbudzenia humanitarnych postaw w środowiskach dziecięco – młodzieżowych.

Występowanie Dnia Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Wtorek25.10.2022Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża 2022
Środa25.10.2023Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża 2023
Sobota25.10.2025Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża 2025
Niedziela25.10.2026Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża 2026
Poniedziałek25.10.2027Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża 2027
Środa25.10.2028Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża 2028
Czwartek25.10.2029Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża 2029
Piątek25.10.2030Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 25 października