Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju 2022

Obchody Światowego Dnia Informacji nt. Rozwoju były 45 dni, czyli 1 miesiąc i 14 dni temu.

W 2022 roku obchody Światowego Dnia Informacji nt. Rozwoju przypadły na 24 października (poniedziałek).

Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju został ustanowiony rezolucją 3038 (XXVII) przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku. Data Święta nawiązuje do kilku ważnych wydarzeń, bowiem 24 października 1945 roku weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych i 24 października 1970 roku została przyjęta Międzynarodowa Strategia Rozwoju, realizowana w ramach Drugiej Dekady Rozwoju. Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju rozpoczyna Tydzień Rozbrojenia (do 30 października) w rocznicę powstania Narodów Zjednoczonych. Celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy rozwoju społeczno-gospodarczego oraz na potrzebę intensywnej współpracy międzynarodowej w rozwiązywaniu tych problemów.

Od 1985 roku ONZ ogłasza Międzynarodowe Dekady, które dążą do zwrócenia uwagi globalnego społeczeństwa na najważniejsze kwestie międzynarodowych działań o znaczeniu światowym. W ramach edukacji oraz rozwoju społeczeństwa, Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło w latach 2005-2014 Dekadę Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju pod patronatem UNESCO. Pomysł Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju został zainicjowany na Światowym Szczycie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu (World Summit for Sustainable Development), który odbył się we wrześniu 2002 roku. Przedstawiciele państw członkowskich na posiedzeniu potwierdzili ważne znaczenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i zaproponowali przyjęcie Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju. Obchody Dekady koncentrowały się na wspólnych elementach pozostałych programów edukacyjnych, takich jak Dakarski Ramowy Program Działań oraz prowadzonej w latach 2003-2012 Dekady Alfabetyzacji. W latach 2006-2016 obowiązywała Dekada Odbudowy i Zrównoważonego Rozwoju Zagrożonych Regionów, która została ustanowiona w trzecią dekadę po katastrofie w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Również ten program dostarczył ważnych informacji na temat rozwoju państw.

Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju jest okazją do zainteresowania się rozwojem własnego regionu zamieszkania. W tym Dniu warto zastanowić się nad rozwiązaniem problemów, które hamują rozwój danej miejscowości i opracowaniem metod, które sprzyjają intensywnemu postępowi społecznemu bądź gospodarczemu.

Występowanie Światowego Dnia Informacji nt. Rozwoju w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Sobota24.10.2020Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju 2020
Niedziela24.10.2021Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju 2021
Wtorek24.10.2023Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju 2023
Czwartek24.10.2024Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju 2024
Piątek24.10.2025Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju 2025
Sobota24.10.2026Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju 2026
Niedziela24.10.2027Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju 2027
Wtorek24.10.2028Światowy Dzień Informacji nt. Rozwoju 2028

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 24 października