Tydzień Rozbrojenia 2024

Do najbliższych obchodów Tygodnia Rozbrojenia zostały 93 dni, czyli 3 miesiące i 1 dzień.

W 2024 roku obchody Tygodnia Rozbrojenia przypadają na okres od 24 października (czwartek) do 30 października (środa).

Tydzień Rozbrojenia został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne w oparciu o Końcowy Dokument, przyjęty na specjalnej, rozbrojeniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego w 1978 roku. Corocznie obchody trwają od 24 do 30 października w państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Data święta nawiązuje do rozpoczynającego się 24 października Dnia Narodów Zjednoczonych oraz powstania ONZ.

W 1995 roku Zgromadzenie zachęcało państwa oraz różne organizacje do aktywne uczestniczenia w Tygodniu Rozbrojenia. W trakcie trwania obchodów w 2009 roku na 64. sesji został proklamowany Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych. Święto obchodzone jest 29 sierpnia, w celu upamiętnienia zamknięcia w 1991 roku poligonów nuklearnych w Semipałatyńsku w Kazachstanie. Głównym celem Tygodnia Rozbrojenia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na niebezpieczeństwa związane z wyścigiem zbrojeń oraz edukacja dotycząca skutków wybuchów jądrowych. Serwis internetowy globalfirepower.com prowadzi ranking dotyczący sił militarnych poszczególnych państw. Armie światowe klasyfikowane są na podstawie czynników, takich jak liczebność wojska, ilość, rodzaj sprzętu, budżet obronny czy zasoby naturalne. W rankingu zostały uwzględniono ponad 100 państw, które dysponują własną armią. Na podstawie statystyk wynika, że na pierwszym miejscu znajdują Stany Zjednoczone, które również posiadają w swoim arsenale znaczącą liczbę głowic nuklearnych oraz bomb niegotowych do szybkiego użycia. Na drugim miejscu uplasowała się Rosja, z liczebnością wojska wynoszącą ponad 1 mln żołnierzy. Również w rosyjskiej armii według Federacji Amerykańskich Naukowców (FAS) znajdują się głowice nuklearne, z czego ponad tysiąc utrzymywanych jest w stanie gotowości operacyjnej. Również inne państwa w swoim arsenale posiadają broń nuklearną. Na przykład Francja, Wielka Brytania, Chiny czy Pakistan i Izrael dysponują głowicami atomowymi. Mimo licznych protestów przeciwko nuklearnemu wyścigowi zbrojeń, to państwa nadal zwiększają swój arsenał broni, zwłaszcza nuklearnej.