Dzień Ochrony Bałtyku 2023

Do najbliższych obchodów Dnia Ochrony Bałtyku zostały 54 dni, czyli 1 miesiąc i 26 dni.

W 2023 roku Dzień Ochrony Bałtyku przypada na 22 marca (środa).

Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego obchodzony jest 22 marca przez organizacje proekologiczne. Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego został zainicjowany w 1996 roku przez Komisję Helsińską (HELCOM), której celem działania jest monitorowanie oraz ochrona Bałtyku. Niestety, Bałtyk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie.

Morze Bałtyckie stanowi naturalne środowisko życia wielu organizmów żywych i roślin. Jednak, ingerencja człowieka często przynosi więcej szkód niż pożytku. Do Bałtyku trafiają bardzo duże ilości związków chemicznych, na przykład azotanów i fosforanów, które prowadzą do eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Eutrofizacja jest procesem wzbogacania wód w pierwiastki biofilne, co prowadzi do zakwitania sinic. Sinice przyczyniają się do powstawania siarkowodoru i zmniejszonej ilości tlenu, co skutkuje obumieraniem organizmów żyjących w wodach Morza Bałtyckiego. Innym zagrożeniem jest zwiększony natłok transportu morskiego. Według statystyk, Bałtyk jest najbardziej zatłoczonym morzem świata. Utrudniony sposób poruszania się po wodach morskich zwiększa ryzyko wystąpienia kolizji statków i katastrofy ekologicznej na wskutek wycieku ropy naftowej. Kolejnym zagrożeniem Morza Bałtyckiego ze strony człowieka jest nadmierne przeławianie gatunków ryb. Z przeprowadzonych badań wynika, że około 45% stanowią nielegalne połowy, które przyczyniają się do zmniejszenia ilości populacji ryb. Często także techniki poławiania ryb prowadzą do śmierci wielu ssaków, na przykład fok lub morświnów.

Nad ochroną Morza Bałtyckiego czuwa organizacja WWF, która prowadzi programy przeciwko eutrofizacji lub nielegalnemu poławianiu ryb. Bałtyk jest najmłodszym morzem powstałym ponad 10 tysięcy lat temu. Od XIX wieku nastąpił rozwój przemysłowy, który wpłynął na poziom zanieczyszczenia wód morza bałtyckiego. Należy pamiętać, że morze nie posiada możliwości swobodnej wymiany z wodami oceanicznymi, a jedynym naturalnym sposobem oczyszczenia wód są cieśniny duńskie. Odpowiednia gospodarka wodna oraz ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory morskiej przyczynią się do racjonalnych działań zasobami Morza Bałtyckiego.

Występowanie Dnia Ochrony Bałtyku w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek22.03.2021Dzień Ochrony Bałtyku 2021
Wtorek22.03.2022Dzień Ochrony Bałtyku 2022
Piątek22.03.2024Dzień Ochrony Bałtyku 2024
Sobota22.03.2025Dzień Ochrony Bałtyku 2025
Niedziela22.03.2026Dzień Ochrony Bałtyku 2026
Poniedziałek22.03.2027Dzień Ochrony Bałtyku 2027
Środa22.03.2028Dzień Ochrony Bałtyku 2028
Czwartek22.03.2029Dzień Ochrony Bałtyku 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Kalendarz Prawosławny ☦ - Wielki Post

Święta i obchody w kolejnych dniach po 22 marca

Światowy Dzień Windy - 23 marca
Światowy Dzień Meteorologii - 23 marca
Święto Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych - 23 marca
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - 23 marca
Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych - 24 marca
Światowy Dzień Gruźlicy - 24 marca
Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar - 24 marca
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów - 24 marca
Narodowy Dzień Życia - 24 marca
Europejski Dzień Talentów - 25 marca
Dzień Czytania Tolkiena - 25 marca
Dzień Gofra - 25 marca
Godzina dla Ziemi - 25 marca
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami - 25 marca
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ - 25 marca