Światowy Dzień Wody 2023

Do najbliższych obchodów Światowego Dnia Wody zostało 169 dni, czyli 5 miesięcy i 18 dni.

W 2023 roku Światowy Dzień Wody przypada na 22 marca (środa).

Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Święto zostało zainicjowane w czasie konferencji Szczytu Ziemi w 1992 roku (UNCED) w Rio de Janerio. Wszystkie kraje członkowskie ONZ przyjęły propozycje obchodzenia Dnia Wody.

Główną przyczyną utworzenia Światowego Dnia Wody było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem z niewystarczającą ilością wody pitnej. A jak wiadomo, bez wody niemożliwe będzie życie na naszej planecie. Coroczne obchody święta związane są określonym zagadnieniem dotyczącym światowych zasobów wodnych i konkretnym hasłem. Pierwsze obchody święta miały miejsce w 1993 roku - odbyły się bez hasła przewodniego, kolejne 1994 r. pod hasłem: „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”. Wybrane inne dotychczasowe tematy przewodnie to:
- Docenianie wody - hasło przewodnie 2021
- Zmiana klimatu (2020)
- Zmiana klimatu (2019)
- Natura dla wody (2018)
- Ścieki jako nieograniczone źródło wody (2017)
- Woda i energia (2014)
- Woda dla miast (2011)
- Woda i kultura (2006)
- Woda i kataklizmy (2004)
- Woda dla przyszłości (2003)
- Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie (2012)
- Woda a zdrowie (2001)
- Wody podziemne – niewidoczne zasoby (1998)
- Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy? (1997)
- Kobiety a woda (1995)

Wartość wody to znacznie więcej niż jej cena - woda ma ogromną i złożoną wartość dla naszych gospodarstw domowych, żywności, kultury, zdrowia, edukacji, ekonomii i integralności naszego środowiska naturalnego. Jeśli przeoczymy którąkolwiek z tych wartości, ryzykujemy niewłaściwe zarządzanie tym ograniczonym, niezastąpionym zasobem. Bez pełnego zrozumienia prawdziwej, wielowymiarowej wartości wody nie będziemy w stanie chronić tego krytycznego zasobu z korzyścią dla wszystkich.

W gospodarstwach domowych, szkołach i miejscach pracy woda może oznaczać zdrowie, higienę, godność i produktywność. W miejscach kulturowych, religijnych i duchowych woda może oznaczać połączenie ze stworzeniem, wspólnotą i samym sobą. W naturalnych przestrzeniach woda może oznaczać spokój, harmonię i ochronę. Obecnie woda jest skrajnie zagrożona przez rosnącą populację, rosnące wymagania rolnictwa i przemysłu oraz pogarszające się skutki zmian klimatycznych.

W ramach obchodów organizowane są różne konferencje, pikniki, konkursy artystyczne, kampanie społeczne. Przykładowo, w przypadku hasła „Woda i energia” głównym celem święta było zwiększenie świadomości ludzi o istnieniu wzajemnych powiązań między wodą a energią, zwłaszcza w sferze współpracy i potencjalnych zysków społecznych oraz gospodarczych, a także wyznaczenie ważnych obszarów wspólnego działania wody i energii. Większa świadomość społeczeństwa dotycząca wykorzystaniu energii wodnej przyczynia się do racjonalnych działań wobec zasobów wodnych. Wytwarzanie, przesył oraz magazynowanie energii wymaga zwiększonej ilości wody w elektrowniach wodnych, cieplnych, klasycznych oraz jądrowych. Aktualnie, około 8% wytworzonej energii elektrycznej wykorzystywana jest przez pompowanie, uzdatnianie, oczyszczanie i przesyłanie wody do różnych sektorów gospodarki.

Problem światowych zasobów wody jest przedmiotem jednego z największych programów UNESCO - Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP), który dąży, między innymi do dokonywania oceny stanu ekosystemów i zbiorników wodnych świata oraz dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej. W Polsce od 2006 roku w Łodzi działa Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, którego głównym celem jest rozwijanie ekohydrologii, poprzez prowadzenie badań naukowych, publikacje i współpracę międzynarodową, a także tworzenie platformy wymiany informacji naukowych.

Występowanie Światowego Dnia Wody w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek22.03.2021Światowy Dzień Wody 2021
Wtorek22.03.2022Światowy Dzień Wody 2022
Piątek22.03.2024Światowy Dzień Wody 2024
Sobota22.03.2025Światowy Dzień Wody 2025
Niedziela22.03.2026Światowy Dzień Wody 2026
Poniedziałek22.03.2027Światowy Dzień Wody 2027
Środa22.03.2028Światowy Dzień Wody 2028
Czwartek22.03.2029Światowy Dzień Wody 2029

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Kalendarz Prawosławny ☦ - Wielki Post

Święta i obchody w kolejnych dniach po 22 marca

Światowy Dzień Windy - 23 marca
Światowy Dzień Meteorologii - 23 marca
Święto Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych - 23 marca
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej - 23 marca
Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych - 24 marca
Światowy Dzień Gruźlicy - 24 marca
Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar - 24 marca
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów - 24 marca
Narodowy Dzień Życia - 24 marca
Europejski Dzień Talentów - 25 marca
Dzień Czytania Tolkiena - 25 marca
Dzień Gofra - 25 marca
Godzina dla Ziemi - 25 marca
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami - 25 marca
Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ - 25 marca