Światowy Dzień Wody 2022

Obchody Światowego Dnia Wody były 64 dni, czyli 2 miesiące i 3 dni temu.

W 2022 roku obchody Światowego Dnia Wody przypadły na 22 marca (wtorek).

Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Święto zostało zainicjowane w czasie konferencji Szczytu Ziemi w 1992 roku (UNCED) w Rio de Janerio. Wszystkie kraje członkowskie ONZ przyjęły propozycje obchodzenia Dnia Wody.

Główną przyczyną utworzenia Światowego Dnia Wody było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem z niewystarczającą ilością wody pitnej. A jak wiadomo, bez wody niemożliwe będzie życie na naszej planecie. Coroczne obchody święta związane są określonym zagadnieniem dotyczącym światowych zasobów wodnych i konkretnym hasłem. Pierwsze obchody święta miały miejsce w 1993 roku - odbyły się bez hasła przewodniego, kolejne 1994 r. pod hasłem: „Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”. Wybrane inne dotychczasowe tematy przewodnie to:
- Docenianie wody - hasło przewodnie 2021
- Zmiana klimatu (2020)
- Zmiana klimatu (2019)
- Natura dla wody (2018)
- Ścieki jako nieograniczone źródło wody (2017)
- Woda i energia (2014)
- Woda dla miast (2011)
- Woda i kultura (2006)
- Woda i kataklizmy (2004)
- Woda dla przyszłości (2003)
- Znaczenie wody dla produkcji żywności na świecie (2012)
- Woda a zdrowie (2001)
- Wody podziemne – niewidoczne zasoby (1998)
- Zasoby wodne świata: czy ich wystarczy? (1997)
- Kobiety a woda (1995)

Wartość wody to znacznie więcej niż jej cena - woda ma ogromną i złożoną wartość dla naszych gospodarstw domowych, żywności, kultury, zdrowia, edukacji, ekonomii i integralności naszego środowiska naturalnego. Jeśli przeoczymy którąkolwiek z tych wartości, ryzykujemy niewłaściwe zarządzanie tym ograniczonym, niezastąpionym zasobem. Bez pełnego zrozumienia prawdziwej, wielowymiarowej wartości wody nie będziemy w stanie chronić tego krytycznego zasobu z korzyścią dla wszystkich.

W gospodarstwach domowych, szkołach i miejscach pracy woda może oznaczać zdrowie, higienę, godność i produktywność. W miejscach kulturowych, religijnych i duchowych woda może oznaczać połączenie ze stworzeniem, wspólnotą i samym sobą. W naturalnych przestrzeniach woda może oznaczać spokój, harmonię i ochronę. Obecnie woda jest skrajnie zagrożona przez rosnącą populację, rosnące wymagania rolnictwa i przemysłu oraz pogarszające się skutki zmian klimatycznych.

W ramach obchodów organizowane są różne konferencje, pikniki, konkursy artystyczne, kampanie społeczne. Przykładowo, w przypadku hasła „Woda i energia” głównym celem święta było zwiększenie świadomości ludzi o istnieniu wzajemnych powiązań między wodą a energią, zwłaszcza w sferze współpracy i potencjalnych zysków społecznych oraz gospodarczych, a także wyznaczenie ważnych obszarów wspólnego działania wody i energii. Większa świadomość społeczeństwa dotycząca wykorzystaniu energii wodnej przyczynia się do racjonalnych działań wobec zasobów wodnych. Wytwarzanie, przesył oraz magazynowanie energii wymaga zwiększonej ilości wody w elektrowniach wodnych, cieplnych, klasycznych oraz jądrowych. Aktualnie, około 8% wytworzonej energii elektrycznej wykorzystywana jest przez pompowanie, uzdatnianie, oczyszczanie i przesyłanie wody do różnych sektorów gospodarki.

Problem światowych zasobów wody jest przedmiotem jednego z największych programów UNESCO - Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP), który dąży, między innymi do dokonywania oceny stanu ekosystemów i zbiorników wodnych świata oraz dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej. W Polsce od 2006 roku w Łodzi działa Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, którego głównym celem jest rozwijanie ekohydrologii, poprzez prowadzenie badań naukowych, publikacje i współpracę międzynarodową, a także tworzenie platformy wymiany informacji naukowych.