Międzynarodowy Dzień Elektryka 2020

Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka były 35 dni, czyli 1 miesiąc i 5 dni temu.

W 2020 roku obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka przypadły na 10 czerwca (środa).

Międzynarodowy Dzień Elektryka (początkowo Dzień Elektryka) został ustanowiony w dniu 27 czerwca 1985 roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Święto zostało powołane na pamiątkę, przypadającej w 1986 roku, 150. rocznicy śmierci André Marie Ampere'a, uczonego, odkrywcy praw rządzących elektryką.

W czerwcu 2000 roku w trakcie spotkania dziekanów wydziałów elektrycznych w Szczecinie, prezes Stowarzyszenia ustanowił dzień 10 czerwca jako datę Święta oraz zaprosił do wspólnych obchodów wszystkich stowarzyszeń inżynierów elektryków zrzeszonych w EUREL. EUREL jest Konwencją Narodowych Stowarzyszeń Elektryków w Europie. Instytucja została założona w 1972 roku w Szwajcarii. Obecnie w skład instytucji wchodzą stowarzyszenia z dziesięciu krajów europejskich. Celem działania Konwencji jest wymiana informacji oraz wiedzy naukowej, technicznej i związanej z elektrotechniką. EUREL przyczynia się do rozwoju nauk technicznych wśród europejskich społeczeństw.

Obecnie zawód elektryka wymaga odpowiedniego wykształcenia, umiejętności oraz sprzętu. Elektryk odpowiedzialny jest za montaż i naprawę instalacji elektrycznych, a także konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych. Dobry fachowiec potrafi zaprojektować instalacje lub sieci elektryczne, zamontować je zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wykonywać przeglądy i konserwacje techniczne instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. A w jaki sposób można zostać elektrykiem? Zawód elektryka można wykonywać po ukończeniu szkoły zawodowej, średniej (technikum) lub studiów wyższych. Inną drogą jest zdobycie odpowiednich uprawnień w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych, na przykład SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) i SIP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku określa szczegółowe zasady potwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Elektryka w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Niedziela10.06.2018Międzynarodowy Dzień Elektryka 2018
Poniedziałek10.06.2019Międzynarodowy Dzień Elektryka 2019
Czwartek10.06.2021Międzynarodowy Dzień Elektryka 2021
Piątek10.06.2022Międzynarodowy Dzień Elektryka 2022
Sobota10.06.2023Międzynarodowy Dzień Elektryka 2023
Poniedziałek10.06.2024Międzynarodowy Dzień Elektryka 2024
Wtorek10.06.2025Międzynarodowy Dzień Elektryka 2025
Środa10.06.2026Międzynarodowy Dzień Elektryka 2026

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 czerwca