Międzynarodowy Dzień Elektryka 2023

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka zostało 126 dni, czyli 4 miesiące i 6 dni.

W 2023 roku Międzynarodowy Dzień Elektryka przypada na 10 czerwca (sobota).

Międzynarodowy Dzień Elektryka (początkowo Dzień Elektryka) został ustanowiony w dniu 27 czerwca 1985 roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Święto zostało powołane na pamiątkę, przypadającej w 1986 roku, 150. rocznicy śmierci André Marie Ampere'a, uczonego, odkrywcy praw rządzących elektryką.

W czerwcu 2000 roku w trakcie spotkania dziekanów wydziałów elektrycznych w Szczecinie, prezes Stowarzyszenia ustanowił dzień 10 czerwca jako datę Święta oraz zaprosił do wspólnych obchodów wszystkich stowarzyszeń inżynierów elektryków zrzeszonych w EUREL. EUREL jest Konwencją Narodowych Stowarzyszeń Elektryków w Europie. Instytucja została założona w 1972 roku w Szwajcarii. Obecnie w skład instytucji wchodzą stowarzyszenia z dziesięciu krajów europejskich. Celem działania Konwencji jest wymiana informacji oraz wiedzy naukowej, technicznej i związanej z elektrotechniką. EUREL przyczynia się do rozwoju nauk technicznych wśród europejskich społeczeństw.

Obecnie zawód elektryka wymaga odpowiedniego wykształcenia, umiejętności oraz sprzętu. Elektryk odpowiedzialny jest za montaż i naprawę instalacji elektrycznych, a także konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych. Dobry fachowiec potrafi zaprojektować instalacje lub sieci elektryczne, zamontować je zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wykonywać przeglądy i konserwacje techniczne instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. A w jaki sposób można zostać elektrykiem? Zawód elektryka można wykonywać po ukończeniu szkoły zawodowej, średniej (technikum) lub studiów wyższych. Inną drogą jest zdobycie odpowiednich uprawnień w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych, na przykład SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) i SIP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku określa szczegółowe zasady potwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci.

Występowanie Międzynarodowego Dnia Elektryka w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek10.06.2024Międzynarodowy Dzień Elektryka 2024
Wtorek10.06.2025Międzynarodowy Dzień Elektryka 2025
Środa10.06.2026Międzynarodowy Dzień Elektryka 2026
Czwartek10.06.2027Międzynarodowy Dzień Elektryka 2027
Sobota10.06.2028Międzynarodowy Dzień Elektryka 2028
Niedziela10.06.2029Międzynarodowy Dzień Elektryka 2029
Poniedziałek10.06.2030Międzynarodowy Dzień Elektryka 2030
Wtorek10.06.2031Międzynarodowy Dzień Elektryka 2031

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 10 czerwca