Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 2024

Do najbliższych obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa zostało 130 dni, czyli 4 miesiące i 8 dni.

W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa przypada na 2 grudnia (poniedziałek).

Data Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Zniesienie Niewolnictwa odnosi się do rocznicy uchwalenia w 1949 roku Konwencji ONZ, w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji. Konwencja została otwarta do podpisu 21 marca 1950 roku w Lake Success w stanie Nowy Jork. Celem Dnia jest nawoływanie do likwidacji współczesnych form niewolnictwa, takich jak handel ludźmi, prostytucja, wykorzystywanie dzieci w ciężkich pracach fizycznych, przymusowe małżeństwa i wcielanie najmłodszych obywateli do armii w przypadku konfliktów zbrojnych. Według Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych prawie 21 mln kobiet, dzieci i mężczyzn znajduje się w niewoli na całym świecie.

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) prowadzi w skali globalnej kampanię dotyczącą zniesienia współczesnego niewolnictwa na świecie i każdego roku nawiązuje współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami i wybitnymi ludźmi nauki, sztuki oraz sportu. W 2007 roku ONZ wyznaczyło 200. rocznicę zniesienia Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami w dniu 25 marca. Rok później Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami został ujęty w kalendarzu corocznych obchodów.

Współczesne niewolnictwo występuje pod różną postacią. Najczęściej jest to praca przymusowa osób dorosłych i dzieci. Imigranci lub ofiary handlu ludźmi wykorzystywani są do niewolniczej pracy w sektorze odzieżowym, rolniczym, budowlanym lub zmuszani są do prostytucji. Wiele z tych osób to dzieci, które często pozbawione są wszelkich praw. Według danych UNICEF jedno dziecko na sześć pracuje ponad jego siły. Praca dzieci sprzeczna jest z Konwencją o Prawach Człowieka, która uznaje: „prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka, bądź może być szkodliwa dla zdrowia dziecka w aspekcie fizycznym, psychicznym, duchowym, moralnym, lub społecznym”.

Kolejną formą współczesnego niewolnictwa jest handel ludźmi. Na całym świecie problem staje się coraz powszechniejszy. Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską coraz więcej obywateli Unii Europejskiej pada ofiarą handlu ludźmi. Wzrasta rozmiar zjawiska obejmujący przemyt osób na teren UE oraz w jego obrębie. Na podstawie danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) całkowita liczba ofiar handlu ludźmi na świecie wynosi ponad 20 mln, z czego najwięcej przypada na region Azji i Pacyfiku (11,7 mln).

Występowanie Międzynarodowego Dnia Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Piątek02.12.2022Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 2022
Sobota02.12.2023Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 2023
Wtorek02.12.2025Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 2025
Środa02.12.2026Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 2026
Czwartek02.12.2027Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 2027
Sobota02.12.2028Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 2028
Niedziela02.12.2029Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 2029
Poniedziałek02.12.2030Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody w kolejnych dniach po 2 grudnia