Dzień Pracownika Socjalnego 2024

Do najbliższych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego zostało 156 dni, czyli 5 miesięcy i 3 dni.

W 2024 roku Dzień Pracownika Socjalnego przypada na 21 listopada (czwartek).

Dzień Pracownika Socjalnego został ustanowiony na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku. Data Święta upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego. To wydarzenie można uznać za podwaliny dzisiejszego
systemu pomocy społecznej W Dniu Pracownika Socjalnego inicjowane są spotkania z przedstawicielami władz lokalnych oraz wręczane są nagrody i wyróżnienia. Corocznie 21 listopada Minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej przyznaje specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.

W niektórych krajach europejskich obchodzony jest Dzień Pracy Socjalnej, promowany na kontynencie europejskim przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników Socjalnych. Od 1996 roku ten Dzień był tradycyjnie obchodzony w Europie przez pracowników socjalnych w drugi wtorek listopada każdego roku. Z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych (IFSW) od 2007 roku obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). Święto zostało pierwszy raz zorganizowane w wymiarze globalnym 27 marca 2007 roku.

Kim jest pracownik socjalny? To przede wszystkim specjalista, który organizuje i przeprowadza działania dążące do poprawy sytuacji osób, rodzin, grup społecznych znajdujących się w trudnym położeniu lub zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Pracownik socjalny oferuje pomoc finansową w postaci zasiłków lub psychiczną, w czasie której motywuje oraz wzmacnia zdolności osób do rozwiązywania własnych problemów. Pracownicy socjalni dążą do realizacji programów społecznych ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz współpracują z pozostałymi instytutami i specjalistami w celu doskonalenia rozwiązań w dziedzinie pracy społecznej.

Kto może zostać pracownikiem socjalnym? Ten zawód wymaga niezwykłej empatii, wrażliwości i cierpliwości. Codziennie spotykają się oni z problemami, dramatami ludzkimi i często mogą sami stać się ofiarą oszustw. Pracownik socjalny musi posiadać wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne oaz asertywne. Podstawową zasadą w zawodzie jest dobro klienta oraz zachowanie w tajemnicy niektórych informacji. Stanowisko pracy jak pracownik socjalny można podjąć w przypadku posiadania dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub studiów wyższych na kierunku praca socjalna. Obecnie uprawnień do wykonywania zawodu nie można nabyć poprzez ukończenie studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń.

Występowanie Dnia Pracownika Socjalnego w innych latach

DzieńDataNazwa święta
Poniedziałek21.11.2022Dzień Pracownika Socjalnego 2022
Wtorek21.11.2023Dzień Pracownika Socjalnego 2023
Piątek21.11.2025Dzień Pracownika Socjalnego 2025
Sobota21.11.2026Dzień Pracownika Socjalnego 2026
Niedziela21.11.2027Dzień Pracownika Socjalnego 2027
Wtorek21.11.2028Dzień Pracownika Socjalnego 2028
Środa21.11.2029Dzień Pracownika Socjalnego 2029
Czwartek21.11.2030Dzień Pracownika Socjalnego 2030

Inne święta i obchody tego samego dnia w Polsce 🇵🇱 (w tym międzynarodowe)

Święta i obchody na świecie tego samego dnia

Święta i obchody w kolejnych dniach po 21 listopada